Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1600164091
Online: 220
ΟΙ 3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ν/σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό χθες(16/1/2013) το βράδυ στη Βουλή κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων. Έγιναν κάποιες αλλαγές, στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου.

Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτές 3 πολύ σημαντικές τροπολογίες που είχαν καταθέσει Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες προέβλεπαν:


1) Την  παραμονή του εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ σε ΤΕ και σε ΚΕΔΔΥ στο ένα έτος.

 

 

2) Την αναγνώριση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

 

 

3) Την εύρυθμη λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ,   με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα και  υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία τους.

 

 

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας δεν αποδέχθηκε τις τροπολογίες αυτές, ουδείς γνωρίζει τον λόγο, αν και έως την τελευταία στιγμή παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ τόνιζαν πως τουλάχιστον ότι αφορούσε   στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π Ειδικής Αγωγήςθα έπαιρνε πρωτοβουλία το ίδιο το Υπουργείο να φέρει τροπολογία στη Βουλή.

 

 

Η εξέλιξη αυτή  αδικεί  κατάφωρα τους συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής, τους κατόχους  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» και αφήνει τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π να λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας, για να μην πούμε παράνομα.

 

 

Θα επανέλθουμε

 

 

Βασίλης Βούγιας

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

 

Άρθρο 39 παράγραφος 2

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με την παρούσα ρύθμιση και για τους ίδιους λόγους που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου περιορίζεται η υποχρεωτική παραμονή του εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί οργανικά σε ΣΜΕΑΕ σε ΤΕ και σε ΚΕΔΔΥ στο ένα έτος.

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Άρθρο 39 παράγραφος 2

 

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

Στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής:

 

 

ε) Προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και ΚΕΔΔΥ είναι η πραγματική υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.

 

 ..................................................................................................................................................................

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

 

Άρθρο 39

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών ΑΕΙ, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ότι το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται στους κατόχους των ανωτέρω τίτλων η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο δ) και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).

 

 

Αντίθετα, στους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων, με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, δεν αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

 

Επισημαίνεται ότι, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄), αντικαταστάθηκε σε ολόκληρο το νομικό πλαίσιο ο όρος «Ειδική Αγωγή» από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», ο οποίος είναι ευρύτερος και περιγράφει με περισσότερη ακρίβεια όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες στα άτομα με αναπηρία. Επισημαίνεται επίσης ότι το περιεχόμενο σπουδών των μεταπτυχιακών τίτλων στην «Ειδική Αγωγή» περιλαμβάνει κυρίως, μαθήματα που πραγματεύονται παιδαγωγικά θέματα, διδακτική και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

 

Με την παρούσα ρύθμιση αίρεται η ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων στην «Ειδική Αγωγή» των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και των κατόχων αντίστοιχων τίτλων των ελληνικών ΑΕΙ και αποκαθίσταται η ισονομία ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Άρθρο 39

 

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος … ως εξής:

 

 

Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

................................................................................................................................................................

 

 

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

 

Άρθρο 39

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνεται «Σύμβουλος ΕΕΠ» ως τακτικό μέλος.

 

Ο θεσμός του «Συμβούλου ΕΕΠ» αν και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, από την έναρξη ισχύος του και μέχρι σήμερα η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων ΕΕΠ δεν έχει υλοποιηθεί και η διάταξη παραμένει ανενεργή.

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ.

 

Με την παρούσα ρύθμιση αντικαθίσταται η διάταξη του εδαφίου γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 ώστε να υπάρχει πλέον η δυνατότητα της νόμιμης σύνθεσης των ΠΥΣΕΕΠ και της εύρυθμης λειτουργίας τους.

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Άρθρο 39

 

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος …:

 

 

Το εδάφιο γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«γ) έναν (1) Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αναπληρούμενο από άλλον Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα».

 

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

 

Γιώργος Πάντζας

 

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

 

Έφη Γεωργοπούλου

 

 

Τάσος Κουράκης

 

Αλλες επιλογές

ΤΟ ΣX/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ 153 ΝΑΙ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ Σ/Ν ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν ''ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΣΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ'' - ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΠ) | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟ Ν/ΣΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2016

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΛΠ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕ 230 «ΝΑΙ», 63 «ΟΧΙ», 5 «ΠΑΡΩΝ»

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕ 229 ΝΑΙ, 64 ΟΧΙ ΚΑΙ 6 ΠΑΡΩΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Μ.Σ)»

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΙ 251 ΟΧΙ 32 ΠΑΡΩΝ 8

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331/2015 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ), ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.), ΚΑΤΑΠΟΛΕ ΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΟΠΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧ. ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.), ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠOΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications