Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1605218444
Online: 2
ΟΙ 3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ν/σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό χθες(16/1/2013) το βράδυ στη Βουλή κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων. Έγιναν κάποιες αλλαγές, στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου.

Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτές 3 πολύ σημαντικές τροπολογίες που είχαν καταθέσει Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες προέβλεπαν:


1) Την  παραμονή του εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ σε ΤΕ και σε ΚΕΔΔΥ στο ένα έτος.

 

 

2) Την αναγνώριση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ.

 

 

3) Την εύρυθμη λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ,   με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα και  υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία τους.

 

 

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας δεν αποδέχθηκε τις τροπολογίες αυτές, ουδείς γνωρίζει τον λόγο, αν και έως την τελευταία στιγμή παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ τόνιζαν πως τουλάχιστον ότι αφορούσε   στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π Ειδικής Αγωγήςθα έπαιρνε πρωτοβουλία το ίδιο το Υπουργείο να φέρει τροπολογία στη Βουλή.

 

 

Η εξέλιξη αυτή  αδικεί  κατάφωρα τους συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής, τους κατόχους  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» και αφήνει τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π να λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας, για να μην πούμε παράνομα.

 

 

Θα επανέλθουμε

 

 

Βασίλης Βούγιας

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

 

Άρθρο 39 παράγραφος 2

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με την παρούσα ρύθμιση και για τους ίδιους λόγους που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου περιορίζεται η υποχρεωτική παραμονή του εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί οργανικά σε ΣΜΕΑΕ σε ΤΕ και σε ΚΕΔΔΥ στο ένα έτος.

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Άρθρο 39 παράγραφος 2

 

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

Στο άρθρο 39 παράγραφος 2 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται εδάφιο ε) ως εξής:

 

 

ε) Προϋπόθεση για τη μετάθεση εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και ΚΕΔΔΥ είναι η πραγματική υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.

 

 ..................................................................................................................................................................

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

 

Άρθρο 39

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών ΑΕΙ, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ότι το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται στους κατόχους των ανωτέρω τίτλων η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο δ) και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).

 

 

Αντίθετα, στους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων, με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, δεν αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

 

Επισημαίνεται ότι, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄), αντικαταστάθηκε σε ολόκληρο το νομικό πλαίσιο ο όρος «Ειδική Αγωγή» από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», ο οποίος είναι ευρύτερος και περιγράφει με περισσότερη ακρίβεια όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες στα άτομα με αναπηρία. Επισημαίνεται επίσης ότι το περιεχόμενο σπουδών των μεταπτυχιακών τίτλων στην «Ειδική Αγωγή» περιλαμβάνει κυρίως, μαθήματα που πραγματεύονται παιδαγωγικά θέματα, διδακτική και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

 

Με την παρούσα ρύθμιση αίρεται η ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων στην «Ειδική Αγωγή» των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και των κατόχων αντίστοιχων τίτλων των ελληνικών ΑΕΙ και αποκαθίσταται η ισονομία ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Άρθρο 39

 

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος … ως εξής:

 

 

Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

................................................................................................................................................................

 

 

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

 

Άρθρο 39

 

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνεται «Σύμβουλος ΕΕΠ» ως τακτικό μέλος.

 

Ο θεσμός του «Συμβούλου ΕΕΠ» αν και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, από την έναρξη ισχύος του και μέχρι σήμερα η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων ΕΕΠ δεν έχει υλοποιηθεί και η διάταξη παραμένει ανενεργή.

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ.

 

Με την παρούσα ρύθμιση αντικαθίσταται η διάταξη του εδαφίου γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 ώστε να υπάρχει πλέον η δυνατότητα της νόμιμης σύνθεσης των ΠΥΣΕΕΠ και της εύρυθμης λειτουργίας τους.

 

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

Άρθρο 39

 

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος …:

 

 

Το εδάφιο γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«γ) έναν (1) Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αναπληρούμενο από άλλον Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα».

 

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

 

Γιώργος Πάντζας

 

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

 

Έφη Γεωργοπούλου

 

 

Τάσος Κουράκης

 

Αλλες επιλογές

ΔΕΙΤΕ ΣΕ VIDEO ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Τ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΔΕΙΤΕ ΣΕ VIDEO ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Τ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

EKΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 5/5/2015

ΔΕΙΤΕ ΣΕ VIDEO THN ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΄΄ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ΄΄ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ)

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 176/31.12.2014, ΦΕΚ Α279.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»(ΑΡΘΡΟ 312 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ NΟΜΟΥ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΙΘ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΥΣΕΕΠ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΟΠΠΕΠ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ κ.α.)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 10.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

MΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 16% Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΚΑΤΑ 80% ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ» ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΄΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ΄΄

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΙΟΙ "ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ" ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΤΟ ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ money-money.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ»

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΘΝΟΣπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications