Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 1/2003
Καταστατικό
Μέλη
Δ.Σ.
Αντιπρόσωποι
Ανακοινώσεις
Ενημερώσεις
Δελτία Τύπου
Φωτογραφίες
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1603442564
Online: 470
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΕΕΠ

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΕΕΠ

Η κατάσταση σχετικά με την προχειρότητα που επικρατεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει δυστυχώς φτάσει στο απροχώρητο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο πρόσφατα ψηφισθέν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Ν. 4186/2013, που δημοσιεύθυκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνεται διάταξη για την ανασύνθεση των ΠΥΣΕΕΠ. Η διατύπωση της διάταξης αυτής κρίθηκε άμεσα ελλιπής, λόγω της μη πρόβλεψης αναπληρωματικών μελών και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η νόμιμη ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Αυτό φυσικά σε μια κρίσιμη περίοδο για την στελέχωση και λειτουργία των δομών ειδικής αγωγής, δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα.
Έτσι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Αττικής όπου δεν λειτουργούσε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με την παλαιά σύνθεση (λόγω και της παραίτησης της προέδρου του κας Χατζημανώλη) δεν είναι δυνατό να εκδοθούν οι Πίνακες Κατάταξης των Αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, αφού ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Γκίνης αρνείται να ανασυγκροτήσει το συμβούλιο με βάση τον παλαιότερο νόμο.
Για την επίλυση του προβλήματος πληροφορηθήκαμε από την Διεύθυνση ΕΑΕ ότι πρόκειται άμεσα να κατατεθεί σχετική τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο.  
Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα αυτό θα δημιουργήσει επιπλέόν προβλήματα στη διαδικασία στελέχωσης των ειδικών σχολείων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έγκαιρα πρότεινε την κατάλληλη και λειτουργική σύνθεση των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την προτείνει και σήμερα ώστε να επιλυθεί δίκαια και δια παντώς το πρόβλημα:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΥΣΕΕΠ

 "Στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) έναν (1) Μέλος ΕΕΠ, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, αναπληρούμενο από μέλος ΕΕΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, δ) δύο (2) αιρετά μέλη του ΕΕΠ, αναπληρούμενα από αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ, στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου τους που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Ως πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ένας από τους διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο".

Τροποποίησεις σχετικά με την κατάληψη θέσεων ευθύνης από το ΕΕΠ (στο άρθρο 11 του Ν. 3848/2010):

Ακόμη με την ευκαιρία που πρόκειται να κατατεθούν τροπολογίες του Υπουργείου  Παιδείας νομίζουμε ότι θα πρέπει να αποφασισθεί να γίνουν οι αναγκαίες προσθήκες στην διάταξη που ψηφίσθηκε σχετικά με την κατάληψη θέσεων ευθύνης από το ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ.

Η παρ. 4 του άρθρου 11 διαφοροποιείται ως εξής:
“ Ως διευθυντές σχολικών μονάδων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται α)εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α και οκταετή, τουλάχιστον , εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας  και β) μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων με βαθμό Α τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ, με βαθμό Α και οκταετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους προς της προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:…..”  
Της παρ. 4, περ. β, εδαφ. γγ του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
Με το ίδιο σκεπτικό προστίθεται και για τους συμβούλους ΕΕΠ Κ ΕΒΠ η παραπάνω τροπολογία
Στην παρ. 1 του αρθρου 11 προστίθεται εδάφιο (δ) ως εξής:
“Για την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΕΠ επιλέγονται ως Σύμβουλοι ΕΕΠ και ΕΒΠ, μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδωνκαι μέλη ΕΒΠ, με βαθμό Α, δωδεκαετή, τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Eιδικότερα….»
«……..Επίσης μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων που υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.»
 Της παρ. 4, περ. γ, εδαφ. αα του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
«………Επίσης μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων που υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και έχουν δεκαετή συνολική προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.»
Τροποποίηση-προσθήκη της παρ. 5, του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 ως εξής:
«…..Σε περιπτώσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποψήφιοι είναι και τα μέλη Ε.Ε.Π. όλων των κλάδων με τις ίδιες προϋποθέσεις».
Προσθήκη (ως παρ. 14):
«Οι παρ. 9,10,11,12 και 13 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010 εφαρμόζονται και για το Ε.Ε.Π. που επιλέγεται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης».
Προσθήκη στο άρθρο 16 του Ν. 3848/2010:
«Τα αιρετά μέλη του Ε.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα στα αρμόδια συμβούλια επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων  επιλογής και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο διευθύνσεων ή περιφερειακής διεύθυνσης, συμμετέχουν οι αιρετοί του οικείου ΠΥΣΕΕΠ. Όταν η επιλογή γίνεται σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας, συμμετέχουν οι αιρετοί του ΥΣΕΕΠ».

Eλπίζουμε αυτή τη φορά οι προτάσεις μας να γίνουν δεκτές ώστε να επιλυθούν τα χρόνια αυτά προβλήματα.
Αλλες επιλογές

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΕΑΕ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΑΕ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΠΕΘ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΑΕ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-05-2017

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 29/3 & 5/4/2017

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ)

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 2/12/2016

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 23/11/2016

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΠΕΘ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΕΠ ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΔΕ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΥΣΕΕΠ ΚΥΣΕΕΠ)

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΑ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26/9/2016πίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications