Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 1/2003
Καταστατικό
Μέλη
Δ.Σ.
Αντιπρόσωποι
Ανακοινώσεις
Ενημερώσεις
Δελτία Τύπου
Φωτογραφίες
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1603419825
Online: 415
ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ

Από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ ανακοινώθηκαν τα εξής σχετικά με την Ίδρυση Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης στο ΙΕΠ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ενόψει της συνεδρίασης της "Επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου μεταθέσεων και διορισμών", στο Υπουργείο Παιδείας, στην οποία συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Β. Βούγιας, Δ. Παπαευθυμίου και Δ. Αρβανίτης, η Ομοσπονδία μας καταθέτει μεταξύ άλλων και την ακόλουθη πρόταση για Ίδρυση Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

 

Αθήνα,  13-1-2016

Α.Π. : 1

 

Προς:

Υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας & Θρησκευμάτων

(Επιτροπή για την αναμόρφωση

 του πλαισίου μεταθέσεων και διορισμών)

 

ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΕΠ

 

 

 

        Στο άρθρο 13 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

         α)  στο τέλος της παρ.1 προστίθεται περίπτωση στ) ως εξής: «στ) Γραφείο Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης»

         β) στο α΄ εδάφιο της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «την ειδική αγωγή και εκπαίδευση»

         γ) μετά την παρ. 11 προστίθεται παρ. 12 ως ακολούθως:

      «12.Το τμήμα Γ΄ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά την ειδική εκπαίδευση. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης της ειδικής εκπαίδευσης,  προσδιορίζονται με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ. Για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ συγκροτούνται επιτροπές υπό την προεδρεία του προϊσταμένου του Γραφείου Γ΄ και την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ, με τους αναπληρωτές τους. Το Γραφείο Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά οργάνωση και λειτουργία της ειδικής εκπαίδευσης και ειδικότερα: α) την επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ΕΕ και την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ, β) το σχεδιασμό και την υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ) γ)  το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και το σχεδιασμό του διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, δ) τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της ΕΕ. ε) Οι προϋποθέσεις σύστασης κλάδων συμβούλων ΕΕΠ, ο τρόπος και οι διαδικασίες αξιολόγησης του ΕΕΠ και ΕΒΠ,η επεξεργασία και έκδοση καθηκοντολογίου των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό θέμα των κλάδων αυτών. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί στα πλαίσια του Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης, να συστήνονται επιτροπές ανά κλάδο, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων των κλάδων αυτών, στ) η ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων, η) η στοχοθεσία και οι αντικειμενικοί δείκτες για την ετήσια αξιολόγηση των ΚΕΔΔΥ, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους και η έκδοση κανονισμού καθηκόντων του προσωπικού τους, η προτυποποίηση των διαγνωστικών διαδικασιών, η πρόταση για ανάπτυξη διαγνωστικών και αξιολογικών εργαλείων, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και η παρασκευή νέων/υποστηρικτικών τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού σχολικών μονάδων, θέματα διερμηνείας, θέματα εκπαίδευσης τυφλών και κωφών μαθητών καθώς και η διαδικασία εκμάθησης και πιστοποίησης της απτικής νοηματικής, προγράμματα συμβουλευτικής και επιμόρφωσης γονέων. Για την υλοποίηση του έργου του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης συγκροτούνται επιτροπές με  απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Γ΄ με την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ.

          Του Γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης προΐσταται μετά από απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ σύμβουλος Α΄ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 1, του άρθρου 36 του νόμου 4186/13 (ΦΕΚ 123Α)» και ελλείψει αυτού σύμβουλος Β΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δημιουργία τμήματος ειδικής εκπαίδευσης στο ΙΕΠ καθίσταται αδήριτη καθώς οι ιδιαιτερότητες της ειδικής εκπαίδευσης–οι οποίες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον ιδιαίτερο νόμο της ειδικής αγωγής τον 3699/2008, αλλά και στον πρόσφατο νόμο 4186/2013, άρθρο 28 και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει διακριτή διεύθυνση ειδικής εκπαίδευσης στο υπουργείο παιδείας, όπως υπήρχε τμήμα ειδικής αγωγής με πρόεδρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μια και στοχεύουν σε μαθητικό πληθυσμό και σε εκπαιδευτικές δομές ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Επίσης, το γραφείο ειδικής εκπαίδευσης, θα καλύψει το κενό των προηγούμενων χρόνων, που αφορά την επιστημονική καθοδήγηση των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε θέματα αρμοδιοτήτων και τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την  ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και διαδικασιών  αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.

Για το επιστημονικό αυτό Γραφείο δεν υπάρχει κόστος καθώς η λειτουργία του γίνεται είτε με το υπάρχον προσωπικό είτε με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  με την διαδικασία που προβλέπεται και δεν υπάρχει επιμίσθιο για τον προϊστάμενό του.

Δημοσιεύτηκε στο www.seepeaa.gr

και Σεεπεαα www.seepeaa.gr  Αλλες επιλογές

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΕΑΕ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΑΕ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΠΕΘ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΑΕ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-05-2017

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 29/3 & 5/4/2017

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΠΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΕΕΠ)

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 2/12/2016

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 23/11/2016

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΠΕΘ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΕΠ ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΔΕ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΥΣΕΕΠ ΚΥΣΕΕΠ)

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΑ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26/9/2016πίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications