ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

24 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.30 με 14.00, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με δύο θέματα προς συζήτηση.

Το πρώτο θέμα αφορούσε τη συμμετοχή του Συλλόγου στη Γενική Απεργία, η οποία έχει αποφασιστεί από μια σειρά Συλλόγων, Σωματείων και Συνδικάτων, όπως την ΠΟΣΕΕΠΕΑ αλλά και τη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχει και ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, δίνοντας όλοι/-ες μαζί από κοινού αγωνιστικό ραντεβού, στις 10:30, στα Προπύλαια, στις 9 Νοεμβρίου 2022.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε μείζονα ζητήματα των κλάδων ΕΕΠ – ΕΒΠ, με σκοπό την καταγραφή αυτών για την επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτημάτων, ανά ειδικότητα αλλά και στο σύνολο, με στόχο τη διεκδίκηση τους. Στο συγκεκριμένο θέμα υπήρξε αναλυτική συζήτηση σε σχέση με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων σε ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίες φαίνονται από τις αυξημένες προσλήψεις που όμως δεν είναι αρκετές αναφορικά με τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες. Συνεπώς, σύσσωμο όλο το σώμα της Γενικής Συνέλευσης συμφώνησε στην αναγκαιότητα σύστασης νέων οργανικών θέσεων με βάση τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ, γεγονός που δηλώνει την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων οργανικών θέσεων και διορισμών.

Σε αυτά που αναφέρθηκαν σχετικά, ήταν φυσικά, τα λειτουργικά κενά των ειδικοτήτων που ακόμη δεν έχουν καλυφθεί, παρόλο που βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου. Συμφωνήθηκε με τα μέλη η αναγκαιότητα νέου αιτήματος από το Σύλλογο, το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, και διαβίβασης αυτού από την Ομοσπονδία, που όπως διαφαίνεται θα συζητηθεί στην επικείμενη Ολομέλεια των Προέδρων των συλλόγων της, για από κοινού εργασία στο συγκεκριμένο ζήτημα, αναφορικά με την κάλυψη όλων των κενών, οργανικών και λειτουργικών, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, δηλαδή από 1/9. Επιπλέον, έγινε αναφορά σχετικά με τα υπάρχοντα οργανικά κενά και τη σύσταση νέων οργανικών κενών για θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ, αλλά και η αναγκαιότητα μαζικών και μόνιμων διορισμών όλων των ειδικοτήτων εδώ και τώρα!

Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και το διαρκώς εναλλασσόμενο προσωπικό στα σχολεία και στις εκπαιδευτικές δομές ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δημιουργεί συνεχή προβλήματα ως προς τον προγραμματισμό του έργου, την παρακολούθηση και υποστήριξη μαθητών και οικογενειών και τη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για να μπορέσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζονται ως θεσμός και ως πρότυπες και απαραίτητες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης πρέπει να καλυφθούν με όλες τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες και προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο όχι μόνο με προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και με διορισμούς. Στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υπάρχουν αρκετές συστημένες οργανικές θέσεις για σημαντικό μέρος του ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, αφενός για τη βιωσιμότητά τους καθώς το πρόγραμμα ΕΣΠΑ πιθανό να μην μπορεί να τα καλύψει για καιρό εφόσον δεν είναι έκτακτα αλλά πάγια κενά, αφετέρου για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Επιπλέον, ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε είναι οι ελλείψεις σε αξιολογικά και ανιχνευτικά εργαλεία, σε παιδαγωγικό και υποστηρικτικό υλικό εργασίας για τα σχολεία και τα ΚΕΔΑΣΥ, κυρίως για συναδέλφους/-ισσες  θεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και για άλλες ειδικότητες.  Αναφορικά με τα χορηγούμενα εργαλεία από το ΥΠΑΙΘ, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη παραληφθεί από τα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, τα ψυχομετρικά εργαλεία WISC-V, WAIS-IV και WPPSI-III (στην Ελληνική Έκδοση), αυτά δεν είναι αρκετά. Σημαντικό να μη διαφεύγει της προσοχής, πως οι επιμορφωμένοι στα εργαλεία θα ήταν πολύ λιγότεροι χωρίς την παρέμβαση της Ομοσπονδίας και των συλλόγων της, όπου ύστερα από τις επικοινωνίες και επιστολές προς πάσα κατεύθυνση επιμορφώθηκε το σύνολο των τότε υπηρετούντων ψυχολόγων στα ΚΕΔΑΣΥ. Βέβαια, η επιμόρφωση στα συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία έπρεπε να αφορά το σύνολο των ψυχολόγων ΠΕ23, που υπηρετούν στις  δομές του ΥΠΑΙΘ.

Επισημαίνουμε ότι αποτελεί πάγια θέση του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής,  η παροχή αξιολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων για όλους τους κλάδους του ΕΕΠ, όπως έχουν καταγραφεί και κατατεθεί στο  Υπουργείο Παιδείας  από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ, καθώς και η επιμόρφωση σε αυτά, αλλά και άλλων θεματικών επιμορφώσεις, του συνόλου των συναδέλφων ανά ειδικότητα. Ακόμη, αναδείχθηκε αλλά μία αναγκαιότητα η οποία αποτελεί επίσης πάγια διεκδίκηση του συλλόγου, η εποπτεία.

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκαν από τη συζήτηση τα πολύ σοβαρά ζητήματα χώρων και υποδομών που δεν εξασφαλίζονται ούτε για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ούτε για τα Ειδικά και Γενικά Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες και μάλιστα εν μέσω πανδημίας covid-19.  Μάλιστα, αναφορικά με τα σοβαρά κτηριακά ζητήματα σε σχολεία, αναλύθηκε εκτενώς η αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών των σχολικών δομών (ειδικής και γενικής εκπαίδευσης), όπως επίσης αναδύθηκαν οι δυσλειτουργίες στα υπάρχοντα Ειδικά σχολεία, σε χώρους και σε υποστήριξη, λόγω της μη λειτουργίας των ήδη ιδρυμένων ΣΜΕΑΕ, τα οποία καθιστούν τη λειτουργία όσων υπάρχουν ιδιαίτερα επιβαρυμμένη για την απρόσκοπτη φοίτηση των μαθητών/-τριων.

Μπροστά στην κατάσταση απαιτούμε:

  • Μαζικούς διορισμούς στα ήδη υπάρχοντα κενά, όλων των αναπληρωτών, κανένα σχολείο χωρίς το απαραίτητο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Προσωπικό με σκοπό την κάλυψη όλων των αναγκών παντού
  • Σύσταση και κάλυψη  νέων οργανικών θέσεων για όλους  τους κλάδους  ΕΕΠ- ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση (π.χ. οργανοποίηση του Μ.Ο. των πάγιων λειτουργικών κενών των τελευταίων χρόνων), για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά μαθητικών  ομάδων, της ουσιαστικότερης λειτουργίας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης/υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, των οικογενειών τους και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας
  • Να θεσμοθετηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για τις λειτουργικές ανάγκες σε ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως είναι ο καθορισμός αριθμητικών κριτηρίων – αναλογίας όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ,  σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών που υποστηρίζουν, αλλά και τον παροχών που προσφέρουν, ώστε να μην παραλείπεται και υπολείπεται καμία ειδικότητα
  • Επιμορφώσεις, αξιολογικά εργαλεία και εποπτεία για όλο το ΕΕΠ-ΕΒΠ
  • Δημιουργία σχολιατρικής και ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας, ουσιαστικά εμπλουτισμός του προγράμματος των Ε.Δ.Υ. μέσω της σύστασης κι άλλων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ, σε όλες τις σχολικές μονάδες, όπου αυτές να καλυφθούν από μόνιμους διορισμούς
  • Κεντρικό Πανελλαδικό Σχέδιο για ανέγερση ή δημιουργία τόσο Γενικών όσο και Ειδικών Σχολείων, αλλά και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε κάθε περιοχή της Αττικής με πλήρη στελέχωση, σε κτήρια που παραμένουν αχρησιμοποίητα από τους Δήμους και την Περιφέρεια ή σε χώρους που κρίνονται κατάλληλοι. Επιπροσθέτως, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία των συστημένων στα χαρτιά Ειδικών Σχολείων για την αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχόντων
  • Γενναίες αυξήσεις στις Σχολικές Επιτροπές για μείωση του κόστους λειτουργίας των σχολείων (ΔΕΚΟ, ρεύμα, θέρμανση, φαρμακείο σχολείου, υλικά και εξοπλισμός). Καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία των σχολείων
  • Κανένας μαθητής εκτός σχολείου, κανένας μαθητής χωρίς Παράλληλη Στήριξη (εκπαιδευτικού, ΕΕΠ, ΕΒΠ)
  • Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς στα σχολεία τόσο των μαθητών όσο και των εργαζομένων με ευθύνη της Περιφέρειας
  • Μονιμοποίηση καθαριστριών, τραπεζοκόμων, φυλάκων, τροχονόμων, επιστατών

 

Εν κατακλείδι, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και τα παρευρισκόμενα μέλη, συμπορευόμενοι με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αλλά και με κάθε αλληλέγγυο σύλλογο εκπαιδευτικό ή/και γονέων θα είναι παρών με παρεμβάσεις και διεκδικήσεις για κάθε έννομο δικαίωμα των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Για την καλύτερη διεκδίκηση όλων των παραπάνω καλεί τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που εργάζονται σε σχολεία και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, να γραφτούν στο Σύλλογο (θα βγει μέσα στις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση του ταμία για τις εγγραφές και τις ανανεώσεις μελών), και να μετέχουν στις ομάδες εργασίας ανά κλάδο, όπως επίσης να γίνουν ο σύνδεσμος του σχολείου ή του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που υπηρετούν για το σύλλογο, αφενός για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με δράσεις και κινητοποιήσεις αλλά και για τη μεταφορά ζητημάτων που τυχόν αντιμετωπίζετε ως εκπαιδευτική κοινότητα/δομή.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  είτε για τις ομάδες εργασίας και είτε για να είστε σύνδεσμος, είτε και για τους δύο ρόλους, εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-FTwigboJpxpa-e5UyVOtdDKemIqUHfuf1-LD3H8lUKdzMQ/viewform?fbclid=IwAR20ZQdgPDp4MACsbjRmWx3FBQATAWanH3-iIAtEjBqZJn96_eBrV8RA4qU

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ