Η απάντηση από το Υπ. Εργασίας στην επιστολή των ΣΕΕΠΕΑΑ & ΙΜΕΓΕΕ

Η απάντηση από το Υπ. Εργασίας στην επιστολή των ΣΕΕΠΕΑΑ & ΙΜΕΓΕΕ

03 Μάη 2023

Αθήνα, 03/05/2023

 

Προς:

- ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

- ΙΜΕΓΕΕ

-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Κοινοποίηση:

-Υπουργό Εργασίας

-Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

-Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

-ΠΟΣΓΚΑμεΑ. 

- Ελληνικό "Δίκτυο" Παροχών Υπηρεσιών για ΑμεΑ

Θέμα: « Απάντηση στην επιστολή για την Υπουργική Απόφαση περί λειτουργίας των ΚΔΗΦ»

 

Αγαπητές/οί,

 

Η επιστολή σας για την Υπουργική Απόφαση περί λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) βασίζεται σε εσφαλμένη πληροφόρηση.

 

Τα ΚΔΗΦ θεσπίστηκαν το 1993 με την υπ’ αριθμ. Π 4α οικ. 4633/1993 (Β’ 789) Υπουργική Απόφαση. Αποτελούν δομές ανοιχτής κοινωνικής φροντίδας (και όχι δομές υγείας ή εκπαίδευσης). Στην απολύτως συντριπτική πλειοψηφία τους, τα ΚΔΗΦ παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικες με αναπηρία και συνηθέστερα σε άτομα με νοητική αναπηρία.

 

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα για την νόμιμη λειτουργία των ΚΔΗΦ, ως προς ζητήματα χωροταξικά και προσωπικού. Σαφώς κάθε ΚΔΗΦ, αναλόγως της σύνθεσης των ωφελουμένων της, χρειάζεται περισσότερο χώρο ή περισσότερο ή πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Η ΥΑ σαφώς ορίζει απλώς τα ελάχιστες κοινές προδιαγραφές.

 

Η ΥΑ παρέμενε απαράλλαχτη επί 30 χρόνια. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποφάσισε να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο αυτό, σε δύο κατευθύνσεις:

(α) να απλοποιήσει τις χωροταξικές προδιαγραφές, που σε ορισμένα σημεία τους ήταν υπερβολικές και αναντίστοιχες του σκοπού των ΚΔΗΦ

(β) να ενισχύσει το προσωπικό των ΚΔΗΦ.

 

Σημειωτέον ότι η εκδοθείσα ΥΑ διαμορφώθηκε μέσα από αναλυτική διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή την Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και το Δίκτυο Παρόχων Υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία (Το ΔΙΚΤΥΟ). Μάλιστα η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, με την οποία στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

 

«Το νέο πλαίσιο προδιαγραφών, όπως διαμορφώνεται στο παρόν, αφήνει πίσω του σημαντικές στρεβλώσεις και προβλήματα, όπως πάγια επισημαίνονται από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σε άμεση συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της, καθώς και την ΕΣΑμεΑ. Προσιδιάζει δε εφεξής περισσότερο στους κοινωνικο-ενταξιακούς σκοπούς που υπηρετούν τα Κέντρα αυτά για τα άτομα με αναπηρία, αίροντας ταυτόχρονα σειρά εντοπισμένων προσκομμάτων που συστηματικά και από κοινού υπογραμμίζονταν για την ίδρυση και λειτουργία τους.»

 

Έτσι, μεταξύ άλλων, με την ΥΑ  ορίστηκε ότι κάθε ΚΔΗΦ θα πρέπει να έχει:

- έναν λογοθεραπευτή ανά 35 άτομα, μερικής απασχόλησης (ενώ μέχρι πρότινος δεν προβλεπόταν να υπάρχει καθόλου λογοθεραπευτής)

- έναν εργοθεραπευτή ανά 35 άτομα πλήρους απασχόλησης και έναν φυσικοθεραπευτή ανά 35 άτομα, μερικής απασχόλησης, σε περίπτωση που το κέντρο φιλοξενεί άτομα με κινητική αναπηρία (ενώ μέχρι πρότινος προβλεπόταν δύο εργοθεραπευτές, ή ένας εργοθεραπευτής και ένας φυσικοθεραπευτής  τρίωρης απασχόλησης έκαστος).

 

Δεδομένου ότι ιδίως στην περιφέρεια, υπάρχει έλλειψη επαρκών εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών, προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας εύρεσης αυτών των ειδικοτήτων, το ΚΔΗΦ μπορεί να προσλάβει βοηθό εργοθεραπευτή ή ειδικό παιδαγωγό αντίστοιχα. Σαφώς τα καθήκοντά αυτών είναι διαφορετικά και συγκεκριμένα θα είναι σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Δεν ισχύει ότι θα παρέχουν το έργο των εργοθεραπευτών και λογοθεραπευτών. Εάν δεν προβλέπαμε αυτές τις εναλλακτικές, είτε (α) θα έπρεπε να αφήσουμε τα ΚΔΗΦ της Περιφέρειας να κλείσουν, είτε (β) θα έπρεπε να καταστήσουμε μόνο προαιρετική την πρόσληψη θεραπευτών. Σαφώς καμία από αυτές τις επιλογές δεν θα ήταν δόκιμη για τους ωφελούμενους (ούτε βέβαια για τους θεραπευτές).

 

Ειδικώς ως προς τα αναφερόμενα για την πρώιμη παρέμβαση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ΚΔΗΦ καταρχάς δεν είναι Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης, αφού άλλωστε στην συντριπτική τους πλειοψηφία εξυπηρετούν ενήλικες. Απλώς τυχαίνει κάποια ΚΔΗΦ, μεταξύ των λοιπών υπηρεσιών τους, να εφαρμόζουν και πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Αυτό απλώς αποτυπώθηκε στην ΥΑ για λόγους τάξης. Σημειωτέον ότι οι υπηρεσίες αυτών των δομών, είναι πιστοποιημένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας, καθώς διαθέτουν το  προσωπικό και τα μέσα που πράγματι απαιτούνται και σαφώς υπερβαίνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές των ΚΔΗΦ.

 

Η Πρώιμη Παρέμβαση αποτελεί θεσμό που μόλις πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 51-53  του ν. 4997/2022. Δυνάμει των διατάξεων αυτών, πρόκειται σύντομα να οριστούν για πρώτη φορά προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Πρώιμης Παρέμβασης. Μάλιστα προς τούτο, το Υπουργείο μας έχει ζητήσει και έχει λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια αυτά, υπό την καθοδήγηση του European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) και με την συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι σε εξέλιξη οι απαιτούμενες διεργασίες.

Το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί δεν θα πρέπει να συγχέεται με το πλαίσιο των ΚΔΗΦ.

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Μεγαρίτης

Διευθυντής Ιδιαίτερου Γραφείου Υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Γραφείο Υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου

Σταδίου 29, Αθήνα 10110

 

 

Δείτε την επιστολή των ΣΕΕΠΕΑΑ & ΙΜΕΓΕΕ:

 https://www.seepeaa.gr/Anakoinoseis/Deltia_typou/Koini_epistoli_upostirixis_ton_SEEPEA_Attikis_and_I-M-E-G-E-E-_gia_ti_diamarturia_therapeuton_EAE

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ