ΠΟΣΕΕΠΕΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

16 Νοεμβρίου 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ και 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

 

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

e-mail: [email protected]

ιστολόγιοwww.poseepea.blogspot.gr

Αθήνα, 16/11/20

Αρ. Πρωτ.: 53

ΠΡΟΣ:

-Την Υπουργό Παιδείας

 κα Νίκη Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείαs 

κα Σοφ. Ζαχαράκη

- Tη Γεν. Γραμματέα ΠΕ και ΔΕ 

κα Αναστ. Γκίκα

- Πρόεδρο ΕΟΔΥ, κ. Π. Αρκουμανέα 

- Επιτροπή ΕΟΔΥ

 

"ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

          ΠΟΣΕΕΠΕΑ και 13 Περιφερειακών Συλλογών  Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

Εμείς, οι εργαζόμενοι της Ειδικής Εκπαίδευσης, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό των ΣΜΕΑΕ από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού και περιλαμβάνουν την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των Ειδικών Σχολείων.  

Για λόγους ισότητας, εξάλειψης κάθε είδους διαχωρισμών στα πλαίσια της συμπερίληψης των ΑμεΑ και προστασίας του μέγιστου αγαθού της υγείας θεωρούμε ότι όταν παίρνονται αποφάσεις περί αναστολής των σχολείων, αυτές θα πρέπει να αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης).

Θεωρούμε την απόφαση αυτή απαράδεκτη και ανεύθυνη, καθώς: 

·     Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, που βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου και τη δική μας πληροφόρηση, το 10% των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης τελούν ήδη σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας λόγω κρουσμάτων, δηλαδή ποσοστό πολλαπλάσιο του αντίστοιχου των γενικών σχολείων. 

·     Οι μαθητές μας δεν φορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα μάσκα και δεν είναι εύκολο να τηρήσουν αποστάσεις ή μέτρα προστασίας και υγιεινής. 

·     Πολλοί μαθητές μας παρουσιάζουν αυξημένη ευαλωτότητα λόγω και άλλων υποκείμενων νοσημάτων επομένως χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 

·     Δεν κατανοούμε τη διαφοροποίηση/διάκριση μεταξύ των μαθητών ΑμεΑ που φοιτούν στη Ειδική από όσους βρίσκονται στη Γενική Εκπαίδευση με παράλληλη στήριξη. Αναρωτιόμαστε, αν και για τους μαθητές της Γενικής  δεν υφίστανται ψυχολογικές επιπτώσεις.

·     Το προσωπικό δεν τηρεί πάντα αποστάσεις από τους μαθητές, καθώς, λόγω των καθηκόντων τους, καθίσταται απαραίτητη η φροντίδα των προσωπικών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών (σίτιση, τουαλέτα, στήριξη στη βάδιση, θεραπευτική υποστήριξη) 

·     Οι μαθητές δεν παραμένουν σταθερά σε ένα χώρο προκειμένου να τηρηθούν οι κυψέλες ασφαλείας, καθώς εναλλάσσονται σε χώρους εργαστηρίων, γραφεία θεραπευτών και αίθουσες διδασκαλίας. Οι δε θεραπευτές, περνούν από όλα τα τμήματα και εργάζονται με όλα τα παιδιά της κάθε δομής. Επίσης πολλές ειδικότητες υπηρετούν σε δύο και τρία σχολεία.

·     Οι χώροι πολλών σχολικών αιθουσών και των γραφείων που επιτελείται το υποστηρικτικό έργο είναι συχνά ακατάλληλοι και περιορισμένοι. 

·     Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με πούλμαν και ταξί με πληρότητα 100%, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες αποστάσεων. 

·     Οι ΣΜΕΑΕ εξυπηρετούν μαθητές διαφορετικών περιοχών σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα, γεγονός που ενέχει κινδύνους σοβαρής διασποράς του ιού. Πολύ συχνά, το ίδιο λεωφορείο, όχι μόνο μεταφέρει μαθητές από διαφορετικά μέρη του κάθε νομού, αλλά και μαθητές διαφορετικών ειδικών σχολείων, καθιστώντας τις μεταφορές υγειονομική βόμβα που μετατοπίζεται σταδιακά και εντός του σχολείου.  

·     Το επιχείρημα ότι οι μαθητές ΑμεΑ μετακινούνται με πούλμαν και επομένως δεν κινδυνεύουν δεν φαίνεται να ισχύει για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων που επίσης μετακινούνται με σχολικά και αυτή τη στιγμή τα σχολεία τους βρίσκονται σε αναστολή.

·     Σε όσα σχολεία τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας λόγω κρουσμάτων, δεν υπήρξε καμία επίσημη πρόβλεψη για δωρεάν τεστ, με αποτέλεσμα πολλά μέλη  μας να ωθούνται  σε διεξαγωγή τεστ από ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να επιστρέψουν στην εργασία τους.  

·     Θεωρούμε ότι από τη Δευτέρα 16-11, ο αριθμός των εργαζομένων με άδειες ειδικού σκοπού θα είναι τόσο μεγάλος, που θα είναι επιβεβλημένη η μείωση του διδακτικού προγράμματος και το εναπομένον προσωπικό αριθμητικά ανεπαρκές για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών 

·     Παραμένουν ανοιχτά Ειδικά Σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ ΕΝΕΓΥΛ), με μαθητές ως και άνω των είκοσι ετών,  ενώ μαθητές Γενικών Σχολείων της ίδιας βαθμίδας θεωρούνται εν δυνάμει επικίνδυνοι στη μετάδοση του ιού (σύμφωνα με την τότε αιτιολόγηση περί αναστολής της δευτεροβάθμιας).  

 

Διεκδικούμε το αυτονόητο,  δηλαδή τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία τόσο των μαθητών των ειδικών σχολείων, όσο και των εργαζομένων και των οικογενειών όλων μας.  Κατανοούμε τη μεγάλη δυσκολία που επιφέρει η πιθανότητα αναστολής  των ειδικών σχολείων στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, αλλά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της Υγείας όλων μας! 

Δεν θα ανεχτούμε κανέναν να μιλήσει για στιγματισμό εκ μέρους μας των μαθητών μας ούτε  θα μπούμε στη διαδικασία να προβάλουμε το έργο και την αφοσίωση των εργαζομένων στις ΣΜΕΑΕ την οποία αποδεικνύουμε με την καθημερινή μας φροντίδα  αλλά και με τους  αγώνες μας στο πλάι όλων των ομοσπονδιών για την στήριξη της Ειδικής Αγωγής. Δεν δεχόμαστε οι επιπολαίες αποφάσεις των ιθυνόντων να μας φέρνουν σε αντιπαράθεση με τους γονείς των μαθητών μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι αγωνιούν για τα παιδιά τους και τις εξελίξεις! 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρόλο που η πολιτεία  έχει μεριμνήσει για τα ΚΔΑΠ-μεΑ και τα ΚΔΗΦ με τη συστηματική διενέργεια τεστ (rapid ή PCR) μία φορά την εβδομάδα στους εργαζόμενους,  δεν έχει φροντίσει  για τους εργαζόμενους στα Δημόσια  σχολεία, παρόλα  τα αιτήματα των συλλόγων προσωπικού των σχολείων. Είναι το προσωπικό και οι μαθητές παιδιά ενός κατώτερου Θεού ή πρόκειται για «σούπερ ήρωες» που δεν χρήζουν προστασίας; 

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στα Ειδικά Σχολεία εκτός από παιδαγωγοί, θεραπευτές και επιστήμονες, είναι άνθρωποι που οφείλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους αλλά και τις οικογένειές τους.  Από τη Δευτέρα λόγω της αναστολής των δημοτικών, νηπιαγωγείων και παιδικών  σταθμών ή άλλων αδειών λόγω της κατάστασης που επικρατεί,  αναμένουμε ότι πολλά μέλη μας θα αναγκαστούν να ζητήσουν άδεια ειδικού σκοπού  για να φροντίσουν τους οικείους τους, κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί και  θα πρέπει να τεθεί υπόψη της πολιτείας. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι κάθε προσπάθεια στέρησης ΕΕΠ- ΕΒΠ από τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπου υπηρετούν και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα μας βρει δυναμικά απέναντι, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε:

Α) Για τα Ειδικά Σχολεία:

Από τη στιγμή που η κυβερνητική απόφαση είναι να παραμείνουν ανοιχτές οι Σχολικές Μονάδες ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  θα πρέπει να διασφαλιστούν οι μέγιστες συνθήκες προστασίας των εργαζομένων και των μαθητών μας και για αυτό  απαιτούμε να διασφαλίσετε  μαθητές και εργαζόμενους εμπράκτως, εφαρμόζοντας τα κάτωθι: 

·  Εβδομαδιαία ιατρικά τεστ στους εργαζόμενους και  σε μαθητές, αν οι γονείς τους το επιθυμούν, προκειμένου να μην υποστούν οικονομική επιβάρυνση.   

·  Να διατεθεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας στις δομές ειδικής αγωγής. 

·  Διασφάλιση του προσωπικού  με γάντια, μάσκες και τον απαραίτητο κατάλληλο εξοπλισμό,  μέσω των δήμων . 

·  Εκ περιτροπής λειτουργία σε σχολεία με μεγάλο μαθητικό πληθυσμό και πληθώρα εργαζομένων καθώς σε  σχολεία με δυσλειτουργικές κτιριακές συνθήκες, στις οποίες δεν εξασφαλίζονται τα απαραίτητα μέτρα . 

·  Αναστολή λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων, εάν το προσωπικό είναι μειωμένο και δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους

 

Β) Για τα ΚΕΣΥ:  

Δεν κατανοούμε την, για ακόμα μια φορά,  συστηματική παράλειψη της αναφοράς και της λήψης εκτάκτων μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας, σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας. Προτείνουμε, επομένως, τα κάτωθι:

·  Εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού με προτεραιοποίηση μόνο των εξαιρετικά επειγόντων αιτημάτων, όπως αυτά θα εκτιμηθούν από το σύλλογο εκπαιδευτικού προσωπικού. 

·   Ενεργοποίηση της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ: 38510/ΓΔ4/17-3-2020. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία κατεύθυνση από το υπουργείο για όλα τα ΚΕΣΥ, προκειμένου να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά ΚΕΣΥ ή Περιφέρεια.   

·  Κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης θα πρέπει να διασφαλίζονται όλα τα μέτρα και να παραδίδονται οι μαθητές στην είσοδο του ΚΕΣΥ.  

·  Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης  είναι εκπαιδευτική δομή και το προσωπικό τους εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Δεν αποτελούν διοικητικές υπηρεσίες με διοικητικούς υπαλλήλους και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η εξ αποστάσεως εργασία για όλους τους κλάδους ΕΕΠ ΕΒΠ των σχολείων που βρίσκονται σε αναστολή ή των συναδέλφων που καλύπτονται με ειδικές άδειες. 

Κατόπιν τούτων, θέτουμε το υπουργείο και την κυβέρνηση προ των ευθυνών τους σε περίπτωση που εντός των επομένων ημερών έχουμε σοβαρά κρούσματα στα σχολεία και ΚΕΣΥ  και επιφυλασσόμαστε όλων των νομίμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το θεσμικό μας ρόλο.

Αναρωτιόμαστε δε,  ποιο ποσοστό αναστολής λειτουργίας των ειδικών σχολείων είναι ικανό να πείσει την κυβέρνηση και το Υπουργείο ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο;. Ποιος θα διασφαλίσει τη ζωή και την ασφάλεια όλων μας, εργαζομένων και μαθητών, όταν μέχρι σήμερα το μόνο μέτρο που πάρθηκε ήταν η πρόβλεψη για μη υποχρεωτικότητα της μάσκας;

Κάνουμε έκκληση να επανεξετάσετε, την ύστατη αυτή ώρα, τις αποφάσεις σας καθώς η κατάσταση σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία κ.α. είναι δραματική και δεχόμαστε συνεχείς καταγγελίες από εργαζόμενους και γονείς των ΣΜΕΑΕ.   

 
Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ