ΣΕΕΠΕΑΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΕΠΕΑΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

08 Μάη 2023

Κάλεσμα ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στην Πανεκπαιδευτική Απεργία στις 15 Φλεβάρη |  Κινητοποιήσεις | Ανακοινώσεις | ΣΕΕΠΕΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Οι πιέσεις για να προχωρήσει η ατομική αξιολόγηση των νεοδιόριστων συνεχίζονται καθώς έχουν πλέον τοποθετηθεί Πανελλαδικά και στην Αττική οι νέοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (ΣΕ) που καλούνται να υλοποιήσουν τη διαδικασία. Συνεχώς παρατηρούνται περιστατικά πίεσης και προσπάθειες χειραγώγησης νεοδιόριστων συναδέλφων. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο να οργανώσουμε τον αγώνα για να μην περάσει η τρομοκρατία του ΥΠΑΙΘ και οι έντεχνες πιέσεις ώστε κανείς συνάδελφος/-ισσα να μην είναι μόνος/η!

Η συλλογική στάση και η συμπόρευση με τον Σύλλογο μας, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μπλοκάρουμε την ατομική αξιολόγηση και να πετύχουμε τη μονιμοποίηση στους νεοδιόριστους συναδέλφους αλλά και να εξασφαλίσουμε τη μονιμότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό!

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να έχει υπόψη τα εξής:

1. Ενημερώνουμε άμεσα τον Σύλλογό μας και τους συναδέλφους, με οποιονδήποτε τρόπο, για τα μηνύματα από τους νέους Συμβούλους. Το ζήτημα δε θα αντιμετωπιστεί ατομικά, αλλά συλλογικά!

2. Δεν απαντάμε στο μήνυμα και δεν «μπαίνουμε» στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης. Δε δίνουμε  στοιχεία και «πάτημα» στον σύμβουλο - αξιολογητή για να εντείνει τις πιέσεις και να αποστέλλει προσωπικά μηνύματα για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ξέρουμε επίσης ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν από το Υπουργείο, καθώς και ότι τα «παπαγαλάκια» των ΜΜΕ θα θριαμβολογήσουν για ποσοστά «συμμετοχής στην αξιολόγηση».

3. Ακόμα κι αν έχουμε «μπει» στην ειδική πλατφόρμα και έχουμε δεχτεί το μήνυμα από τον σύμβουλο -  "αξιολογητή" για τα «βήματα», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ενημερώνουμε άμεσα και πάλι τον Σύλλογό μας και τον όμορο σύλλογο των εκπαιδευτικών που δραστηριοποιείται στην περιοχή του σχολείου μας. Δε συνεχίζουμε περαιτέρω τη διαδικασία που μας προτείνουν. Ξεκαθαρίζουμε ότι κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώσει απεργία – αποχή σε οποιαδήποτε φάση! Στα ζευγάρια σύμβουλου / αξιολογητή - αξιολογούμενου, ο σύμβουλος- αξιολογητής θα καλέσει σε «συνάντηση προσυνεννόησης» με email ή τηλεφωνικά. Απαντάμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση με δήλωση που έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του σχολείου μας και δεν αποδεχόμαστε συνάντηση- συζήτηση.

4. Αν σταλεί email από τον σύμβουλο - αξιολογητή, μπορούμε να απαντήσουμε ως εξής:

Με την παρούσα (αριθμός πρωτοκόλλου …… εδώ να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ομαδικής δήλωσης συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή στο κάθε σχολείο) δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ( ή/και στο έντυπο ΔΟΕ και ΟΛΜΕ)από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Ο/Η εκπαιδευτικός:  Ονοματεπώνυμο: …………… Ειδικότητα:……………  Σχολείο: ……………

Ασφαλώς μπορείτε να απαντήσετε και απλά ότι «συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ», με τα στοιχεία σας και τέλος.

Δε γράφουμε τίποτα επιπλέον ως απάντηση κι εδώ σταματάει η επικοινωνία μας με τον σύμβουλο - αξιολογητή.

5. Συνεπώς το βασικό είναι άμεσα, αν δεν έχουμε υπογράψει ήδη, υπογράφουμε τη συλλογική δήλωση των συναδέλφων του σχολείου μας συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία έχει πρωτοκολληθεί στο Σχολείο.  Μπορεί να την υπογράψει κάθε συνάδελφος ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει να πρωτοκολληθεί στο σχολείο του.

6. Επισημαίνουμε επίσης ότι:

α. Η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους να απέχουν από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση, όπως: από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας, τον ηλεκτρονικό φάκελο, την υποβολή έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ. Όταν συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή βρισκόμαστε στο σχολείο μας και παρέχουμε το πλήρες εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό μας έργο ως συνήθως, απέχουμε μόνο από τις παραπάνω διαδικασίες της αξιολόγησης, γι’ αυτό και η συμμετοχή στην απεργία-αποχή δεν έχει παρακράτηση μισθού.

β. Σε περίπτωση που ο σύμβουλος - αξιολογητής ορίσει μόνος του μέρα και ώρα που θα επισκεφθεί το σχολείο: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί συλλογικά από ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους το κομμάτι της «παρατήρησης της διδασκαλίας» και να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο που θα πάει ο σύμβουλους - αξιολογητής, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από συμβούλους - αξιολογητές κλπ) και θα συνεχίζει να προκηρύσσει στάσεις εργασίας για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ/ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

1)ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω μόνο δύο φορές δικαίωμα να αρνηθώ την ατομική αξιολόγηση; Στην συνέχεια υπάρχει περίπτωση να  κριθώ ανεπαρκής και να απολυθώ;

 Σε καμία περίπτωση η συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή, συνολικά η συνδικαλιστική δράση, δε συνεπάγεται αρνητική αξιολόγηση. Για να το πούμε ξεκάθαρα: ο σύμβουλος - αξιολογητής, σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της αξιολόγησης, είναι υποχρεωμένος να σημειώσει ότι δεν πραγματοποιήθηκε λόγω συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή και σε καμία περίπτωση ότι ο αξιολογούμενος έλαβε αρνητική αξιολόγηση. Προφανώς, οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες που θέτουν το εξής ερώτημα, κάνουν αναγωγή στην σχετική διάταξη του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Εκεί όμως η αναφορά αφορά την περίπτωση που πραγματοποιηθεί η Αξιολόγηση και το αποτέλεσμά της είναι αρνητικό. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

2)ΕΡΩΤΗΣΗ: Να κάνω τη διαδικασία, παρά τις αντιρρήσεις μου, ώστε να μονιμοποιηθώ και να ξεμπερδεύω; Αρκετά έκατσα σαν αναπληρωτής/αναπληρώτρια και δόκιμη/ος νεοδιόριστη/ος.

Δυστυχώς, δεν είναι έτσι. α) Και να ολοκληρωθεί η Α’ φάση (Α1) ΔΕ θα εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία (Α2 και Β). Πρόκειται συνεπώς για κοροϊδία και ξεκάθαρο εκβιασμό. β) Η υλοποίηση των αντιεκπαιδευτικών σχεδιασμών δε θα έχει σαν αποτέλεσμα να γίνουν μόνιμοι οι δόκιμοι, αλλά να γίνουμε τελικά όλοι, δόκιμοι, εις το διηνεκές! Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε 2 και 4 χρόνια αντίστοιχα! Κανείς λοιπόν να μην παραπλανηθεί από τα ωραία λόγια και τις υποσχέσεις του ΥΠΑΙΘ (“έλα μωρέ, τυπικό είναι, να τελειώνουμε”). Αν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, τότε θα αρχίσουν οι πιέσεις του τύπου: “μα καλά, είναι δυνατόν να είναι όλοι άριστοι”; Και τελικά αν περάσει η αξιολόγηση δε θα υπάρχει μονιμότητα για κανέναν εκπαιδευτικό, έχει αποδειχτεί στις χώρες που εφαρμόστηκε.

3)ΕΡΩΤΗΣΗ: Προβλέπεται ποσόστωση;

Όχι, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Αν τους αφήναμε όμως να περάσουν την αξιολόγηση θα έβαζαν και ποσόστωση.

4)ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλω να πάρω μέρος στην Απεργία-Αποχή, αλλά θα μπω στο στόχαστρο, όταν τελικά περάσει η αξιολόγηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη

 Με τη δύναμη του συλλογικού αγώνα, έχουμε καταφέρει να ρίξουμε στο κενό τόσες και τόσες προσπάθειες να περάσει η αξιολόγηση. Επίσης, η συνδικαλιστική δράση δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης, ούτε καν τυπικά με βάση την σχετική Υπουργική Απόφαση. Κάτι τέτοιο, θα ισοδυναμούσε με τυπική παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος της Απεργίας. Με το ίδιο σκεπτικό, στην επόμενη φάση αξιολόγησης, ένας/μία εκπαιδευτικός θα μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά, επειδή πήρε μέρος ακόμα και σε μία 24ωρη Απεργία! Το δικαίωμα μας να αγωνιζόμαστε και η ελεύθερη συνδικαλιστική δράση είναι κεκτημένα με σκληρούς αγώνες και δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα αμφισβητήσει ή να τα απαξιώσει!

5)ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει χρονικό όριο στο οποίο μπορώ να παραμείνω δόκιμος/δόκιμη; Αν παρέλθει, απολύομαι; 

Φυσικά και όχι! Άλλωστε, με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ και προκειμένου να εκβιάσει τους νεοδιόριστους συναδέλφους μας, ήδη οι νεοδιόριστοι του 2020 κλείνουν τρία χρόνια σαν δόκιμοι. Παρά τις διατάξεις του Υ.Κ. για μονιμοποίηση αυτόματα μετά το πέρας της διετίας. Επίσης, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες νεοδιόριστοι, θα παραμείνουν δόκιμοι, αφού δεν αρκεί η ολοκλήρωσης της 1ης φάσης της διαδικασίας (Α1). Αδιαπραγμάτευτο αίτημά μας είναι εδώ και τώρα η μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων του 2020 και του 2021 πλέον και θα το πετύχουμε πραγματικά μόνο με την αποτροπή της αξιολόγησης!

6)ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κάποια επίπτωση στη μισθολογική εξέλιξη και στις μεταθέσεις ή τις οργανικές σχέσεις αν συμμετέχω στην απεργία αποχή;

Φυσικά και όχι! Καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά, καθώς η Απεργία αποχή αποτελεί νόμιμο δικαίωμα και συνταγματικά κατοχυρωμένο χωρίς να σχετίζεται με πειθαρχικές ποινές.

7)ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση στην μη συμπλήρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας;

Δεν υπάρχει περικοπή μισθού στην μη συμπλήρωση της πλατφόρμας και καλύπτεται από την απεργία αποχή. Η μόνη περίπτωση οικονομικής επιβάρυνσης είναι η 3ωρη στάση εργασίας.

8) ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί να μπει κάποιος απροειδοποίητα στο σχολείο και να μου ζητήσει να με αξιολογήσει χωρίς κανονισμένο ραντεβού;

ΠΟΤΕ, δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αν και έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις ως τώρα. Οφείλει ο διευθυντής να ενημερώσει πρώτα τους νεοδιόριστους για την παρουσία του σύμβουλου - αξιολογητή στο σχολείο και να έχει προηγηθεί συνεννόηση για κάποιο ραντεβού.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η προώθηση της αξιολόγησης αποτελεί οδηγία της ΕΕ σε όλες τις χώρες -με ή χωρίς μνημόνια, με ή χωρίς ελλείμματα και χρέη και ως στόχο θέτει να μετατραπούν τα σχολεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες που θα λειτουργούν με ευθύνη των εκπαιδευτικών και των γονιών ακόμη και για την εξεύρεση των αναγκαίων χρημάτωνΔίνουμε τη μάχη παντού σε όλα τα σχολεία, για ισότιμα σχολεία παντού, με το κεφάλι ψηλά! 

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ! Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ!

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ