ΣΕΕΠΕΑΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΕΠΕΑΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

05 Δεκεμβρίου 2023

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Λογοθεραπευτών ΠΕ21, που διοργάνωσε ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, μετά από πρόσκληση στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής.

Τη συνάντηση συντόνισαν η κυρία Δέσποινα Χατζηδρόσου, πρόεδρος του Δ.Σ, Κοινωνική Λειτουργός στο 1ο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά και η κυρία Κελεπερτζή Ειρήνη, Αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, Αιρετή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Αττικής και Λογοθεραπεύτρια στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω. Επίσης, συμμετείχε στη συζήτηση ως επίτιμη καλεσμένη, η κυρία Λαμπριάνα Τσιακπίνη, πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε, Λογοθεραπεύτρια στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Έβρου.

Υπήρξε μια πολύ γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση, στην οποία συμπεριλήφθηκαν επιστημονικά και συνδικαλιστικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα εξής:

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή/τριας στην εκπαίδευση και οι πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά τονίστηκε η αφαίρεση κεκτημένων, δηλαδή η μετατόπιση της θέσης των λογοθεραπευτών στη διεπιστημονική ομάδα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπου από κύριο μέλος που ήταν στα Κ.Δ.Α.Υ/ΚΕΔΔΥ, στη μετεξέλιξη της υπηρεσίας με τον νόμο 4547/2018, μετατρέπεται σε επικουρικό, δηλαδή να επιτρέπεται η παρουσία του μόνο κατά περίπτωση μετά από παραπομπή της τριμελούς ομάδας. Σημαντική επισήμανση αποτελεί το γεγονός πως η παραπομπή δε γίνεται πάντα με την ενεργή επιστημονική συμμετοχή του/της λογοθεραπευτή/τριας, κατά συνέπεια, αρκετές φορές ενδέχεται να διαφεύγουν της προσοχής προβλήματα λόγου και ομιλίας μαθητών/-τριων. Δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό στη βιβλιογραφία, σημαντικά ποσοστά μαθητών/τριων εμφανίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, στην ομιλία (π.χ. 5% τραυλισμό, 6% λεκτική δυσπραξία) και στα γλωσσικά συστήματα (1 στα 14 παιδιά Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή), με σοβαρές επιπτώσεις στην μαθησιακή πορεία, η επαναφορά της θέσης και η αύξηση των Λογοθεραπευτών στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ κρίνεται απαραίτητη, καθώς έτσι όπως είναι σήμερα το σύστημα, αφενός κατακερματίζονται σε πολλές ομάδες ταυτόχρονα, αφετέρου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αξιολογητικές και υποστηρικτικές ανάγκες. Με βάση τα παραπάνω, τονίστηκε ότι ο/η λογοθεραπευτής/τρια στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. θα πρέπει να κρίνει και να έχει λόγο ο ίδιος σε πρώτο πλάνο ποιοι μαθητές/τριες χρήζουν αξιολόγησης και υποστήριξης του με τον ορισμό  επιστημονικών κριτηρίων ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης. Έτσι μειώνονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών αξιολογούνται επιφανειακά και δεν υποστηρίζονται κατάλληλα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκτενή συζήτηση για τη μείωση των θέσεων των λογοθεραπευτών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση και ειδικότερα για την κατάργηση της οργανικότητας στις θέσεις των Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Στη συνέχεια, σημειώθηκαν σημαντικά σημεία που αφορούν την καίρια σημασία της ειδικότητας και του αντικειμένου της επιστήμης, αναφορικά με την ανάπτυξη και ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της ανθρώπινης επικοινωνίας, αλλά και την πλαισίωση, αντιμετώπιση ή/και αποκατάσταση προβλημάτων λόγου και ομιλίας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Αναγκαιότητα  επεξεργασίας, συνεργασίας και διεκδικήσεων από την Ομοσπονδία (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) και από το επιστημονικό της όργανο (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) για θέματα καθηκοντολογίου (μεθοδολογία διεκπεραίωσης αιτημάτων αξιολόγησης και υποστήριξης, εργαλεία κ.α.), θέσεων και ρόλου στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στα Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ-Λ με σκοπό την επανάκτηση των κεκτημένων, στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε να υπάρξει μέριμνα για διεκδίκηση για αύξηση θέσεων και νέων διορισμών.

Ανάδειξη αναγκαιότητας εδραίωσης του θεσμού των Ε.Δ.Υ. ως οργανικό μέρος των σχολείων με ισότιμη συμμετοχή και δράση στα δρώμενα της σχολικής ζωής των Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων, ώστε στη συνέχεια να μετεξελιχθεί σύμφωνα με την πρόταση του  Υπομνήματος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ - Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Συλλόγων της για την κάλυψη των υπαρχόντων και σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ, δηλαδή να ενταχθούν όλες οι ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανά σχολική μονάδα και κατά περίπτωση ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Εκτιμήθηκε πως η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενδυνάμωσης της μαθητικής κοινότητας, σε όλους τους τομείς γενικά αλλά στους τομείς της επικοινωνίας, και του λόγου ειδικότερα, θα μπορούν να επιτευχθούν στο σύνολό τους μόνο με πλήρη και διεπιστημονική στελέχωση, με σκοπό την υλοποίηση της πρώιμης παρέμβασης. Μία άλλη πρόταση που τέθηκε, ήταν η τοποθέτηση λογοθεραπευτών στα Τμήματα Ένταξης, μαζί με τον εκάστοτε ειδικό παιδαγωγό, ώστε διεπιστημονικά να δουλεύουν σε βάση σχολείου όλα τα γλωσσικά συστήματα.

Συνθήκες εργασίας ανάγκη για εξοπλισμό, εργαλεία για όλα τα γλωσσικά συστήματα, την κοινωνική επικοινωνία με την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων

Αναγκαιότητα επιμορφώσεων σε ζητήματα του κλάδου των ΠΕ21 και παροχή εποπτειών θεσμικά.

Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό συναδελφικό κλίμα με ανταλλαγές απόψεων, προτάσεων και επισημάνσεις αναγκαιοτήτων. Στην παρούσα συνάντηση υπήρξε αίτημα συνέχισης της ομάδας και μάλιστα στήριξής της σε δευτεροβάθμιο θεσμικό επίπεδο. Εντούτοις, δημιουργήθηκε ένας βασικός πυρήνας από τους παρευρισκόμενους συναδέλφους οι οποίοι προτίθενται να εργαστούν υπό την αιγίδα του ΙΜΕΓΕΕ για δημιουργία προτάσεων που θα αφορούν την ενίσχυση του ρόλου του λογοθεραπευτή μέσω τρόπων ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Επιπλέον στόχος της ομάδας θα είναι επίσης η έρευνα ή/και δημιουργία επιστημονικών κριτηρίων και εργαλείων που θα αφορούν όλα τα γλωσσικά συστήματα σχετικά με την αξιολόγηση και την λογοθεραπευτική παρέμβαση. Τέλος, με γνώμονα το άρθρο στο ηλεκτρονικό περιοδικό του  ΙΜΕΓΕΕ “Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες.” με συγγραφείς την κα Τσιακπίνη και την κα Μήτσιου, συζητήθηκε πως μπορεί να δημιουργηθεί ένας οδηγός κριτηρίων, ανίχνευσης και εργασίας, οριζόμενα από την ειδικότητα, που θα συμβάλλει στη διεπιστημονική εργασία με τους ωφελούμενους μαθητές/τριες  και γονείς.

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ