ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

24 Γενάρη 2022

Αθήνα, 24-01-2022

Αρ. Πρωτ.: 3

 

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

- ΠΔΕ Αττικής

- Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ»

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, διαμαρτύρεται εντόνως για τη στάση του ΥΠΑΙΘ, το οποίο, μεσούσης της κακοκαιρίας, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς και το ΕΕΠ-ΕΒΠ να προχωρήσουν σε εξ αποστάσεως διδασκαλία και υποστήριξη των μαθητών με ίδια μέσα.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για άλλη μία φορά παρουσιάζεται ανέτοιμη στη διαχείριση μιας έκτακτης συνθήκης και επαφίεται στο φιλότιμο και την ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών λειτουργών για την κάλυψη της ανεπάρκειάς και την έλλειψη πραγματικής προετοιμασίας εκ μέρους του.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής συντάσσεται με τη θέση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ), δηλαδή ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία των εκπαιδευτικών και η υποστήριξη  των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ προς τους μαθητές πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά από το χώρο των σχολείων με εξοπλισμό που θα παρέχει η υπηρεσία. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι αυτό ισχύει, εφόσον είναι εφικτό από τις υφιστάμενες συνθήκες, οι οποίες στη δεδομένη περίσταση είναι απαγορευτικές!

Το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο του ν.4807/21, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας: «1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…».

Εξ αυτού συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν είναι υποχρεωμένοι/ες να παρέχουν υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης, αν δεν τους παρέχεται «ο απαραίτητος και κατάλληλος για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τεχνολογική συσκευή». Η έλλειψη ή η αδυναμία χρήσης τεχνολογικών προσωπικών μέσων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανενός είδους «κυρώσεις» σε συναδέλφους.

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, προτρέπει όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κάθε φορά που απαιτείται από αυτούς/ες να παράσχουν υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης να παρουσιάζονται στο σχολείο τους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να απαιτούν τον απαραίτητο χώρο, εξοπλισμό και σύνδεση από την υπηρεσία.

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, φερόμενη εκδικητικάπρος το ίδιο το προσωπικό του, το οποίο «σέρνει» στα δικαστήρια όταν ασκεί το νόμιμο δικαίωμα της απεργίας, απαιτεί οι εκπαιδευτικοί να «βάλουν πλάτη» και πάλι στην ανοργανωσιά και την ανεπάρκειά του και να υποστηρίξουν με δικό τους εξοπλισμό και μέσα ό,τι όφειλε το Υπουργείο να παρέχει εδώ και δυο χρόνια πανδημίας! Δεν θα ανεχτούμε άλλο την κοροϊδία των εξαγγελιών για ετεροχρονισμένα και ανεπαρκή voucher των 200 Ευρώ!

Επισημαίνουμε προς τους αρμόδιους ότι υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, όπως και μαθητές, που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό στα σπίτια τους. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι αναφέρθηκαν σήμερα Δευτέρα, σοβαρά προβλήματα σύνδεσης στο WEBEX και διακοπών ρεύματος και Internet, με αποτέλεσμα η όποια τηλεκπαίδευση να καθίσταται άκρως προβληματική!

Αναφορικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςη Ομοσπονδία μας, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, είχε, από την έναρξή εφαρμογής της, επισημάνει διάφορα ζητήματα, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν διευθετηθεί:

 • Απουσία  υλικοτεχνικών υποδομών (υπολογιστές – διαδίκτυο - εκτυπωτές) από  πάρα πολλούς εξυπηρετούμενους (μαθητές – γονείς) αλλά και εργαζόμενους (εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ-ΕΒΠ),
 • Αδυναμία χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων από όλους/-ες, καθώς δεν είναι όλοι/-ες εξοικειωμένοι με την χρήση της τεχνολογίας (τεχνολογικά αναλφάβητος πληθυσμός),
 • Μη διασφάλιση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων,
 • Αδυναμία παρέμβασης με τη μορφή της σύγχρονης/ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και αναπηρία, λόγω των εμποδίων τους (ειδικά όταν μιλάμε για περιπτώσεις με αρκετές δυσκολίες ή/και αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης),
 • Αδυναμία παρέμβασης επίσης διαπιστώνεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι Ρομά ή και οι μαθητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα,
 • Απουσία κοινής γραμμής από την μεριά των Διευθυντών των Σχολικών μονάδων απέναντι στα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Τέλος, αναφορικά με την παρούσα κατάσταση, προτρέπουμε τους συναδέλφους τα εξής:

 • Τις επόμενες μέρες, και για όσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία και τα σχολεία θα είναι κλειστά, να μην μεταβούν στα σχολεία για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, αλλά να προστατεύσουν την ασφάλεια και την υγεία τους
 • Να μην δεχτούν να οργανώσουν από το σπίτι τους, και με δικά τους μέσα, την τηλεκπαίδευση. Η έλλειψη ή η αδυναμία χρήσης τεχνολογικών μέσων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανενός είδους «κυρώσεις» σε συναδέλφους
 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με συλλογικό τρόπο, να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών για τους λόγους που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η τηλεκπαίδευση
 • Να ενημερώνουν το ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για κάθε αυθαιρεσία ή αυταρχική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος καλύπτει με κάθε τρόπο τους συναδέλφους
 • Κάθε συνάδελφος που αντιμετωπίζει δυσκολίες και χρειάζεται υποστήριξη να απευθύνεται στο ΔΣ του Συλλόγου!

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΡΑΓΑΚΗ                                                              ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΡΟΣΟΥ

 

 

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ