ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

09 Μάρτη 2022

Αθήνα, 9-3-2022

Αρ. Πρωτ.: 9

 

Προς:

Προϊστάμενο Δ/νσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΥΠΑΙΘ

κ. Χαράλαμπο Παπαϊώαννου

 

Κοινοποίηση:

-ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

 ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΑ Β3

-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-ΚΕΔΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ WESCHLER»

 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, σας απευθύνει  την παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την επικείμενη εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Ψυχολόγων ΠΕ23 στα νέα ψυχομετρικά εργαλεία των κλιμάκων Weschler.

Κατά πρώτον, σας επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των προαναφερθέντων εργαλείων που στάλθηκαν, απέχει μακράν από την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής, ιδιαίτερα αυτών που δεν είχαν εξοπλιστεί με κανένα αξιολογικό εργαλείο όλο αυτό το διάστημα, από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Επιπλέον, με λύπη και αγανάκτηση ενημερωθήκαμε για την από 4-3-2022 (Αρ. πρωτ.: 650) επιστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς τα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, με θέμα «Επιμόρφωση Ψυχολόγων», όπου γίνεται αναφορά στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση των ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ στα ψυχομετρικά εργαλεία WISC-V GR, WAIS-IV GR & WPPSI-III GR. Στη συγκεκριμένη επιστολή αναφέρεται ότι «οι ψυχολόγοι που θα επιμορφωθούν, στο σύνολο των ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, ανέρχονται σε 266, βάσει της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία: «ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και κατανέμονται ανά ΚΕΔΑΣΥ, βάσει του ανωτέρου σχετικού, σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1».

Σύμφωνα, λοιπόν με τον εν λόγω Πίνακα, στην Αττική θα επιμορφωθούν 112 ψυχολόγοι, σε σύνολο 154 μόνιμων και αναπληρωτών (ποσοστό 72,7%), που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ της Περιφέρειας Αττικής. Με άλλα λόγια ένα ποσοστό 27,3% των ψυχολόγων των 13 ΚΕΔΑΣΥ, αποκλείεται από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση!

Θεωρούμε τον τρόπο προγραμματισμού και υλοποίησης της επιμόρφωσης άδικο και απαράδεκτο, καθώς θα προκαλέσει αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων ψυχολόγων στον ίδιο εργασιακό χώρο. Πρόκειται δε για κατάφορη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της ισονομίας! Είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε τέτοιες διακρίσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού του!

Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση, εάν υλοποιηθεί θα εγείρει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα:

  1. Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των επιμορφούμενων κι από ποιους;
  2. Αν γίνει από τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ποια αντικειμενικά κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν και ποιος θα εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη τέτοιων αποφάσεων;
  3. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια επιλογή να μην επηρεάσει τις συναδελφικές σχέσεις και το εργασιακό κλίμα των ΚΕΔΑΣΥ;
  4. Πώς είναι δυνατόν στο ίδιο ΚΕΔΑΣΥ να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε Ψυχολόγους Α΄ και Β΄ Κατηγορίας;
  5. Πώς θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ όταν δεν θα είναι όλοι/ες οι Ψυχολόγοι πιστοποιημένοι/ες και επίσημα εκπαιδευμένοι προκειμένου να χρησιμοποιούν τα νέα ψυχομετρικά εργαλεία; Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι η χορήγηση των εν λόγω ψυχομετρικών εργαλείων αποτελεί βασικό μέρος της εργασίας των ψυχολόγων, όσοι δεν πιστοποιηθούν/εκπαιδευθούν, δεν θα είναι σε θέση να δουλέψουν;
  6. Πώς θα διαφυλαχθούν οι ψυχολόγοι που δεν θα έχουν επιμορφωθεί, σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι γονείς ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα τους να ενημερωθούν για την αξιοπιστία της  χορήγησης του εργαλείου;

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Στη συνάντηση που είχατε με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 16/02/2021, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ «ζήτησε τη δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Ψυχολόγων που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και άλλων ψυχολόγων που εργάζονται σε σχολικές μονάδες». Θεωρούμε, λοιπόν, ότι γνωρίζετε επακριβώς τη θέση του κλάδου μας και το αίτημά μας για καθολική επιμόρφωση.

Αναφορικά με τα επιχειρήματα ότι η σύμβαση με την εκδοτική εταιρεία περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων, ή ότι μια ιδιωτική εκδοτική εταιρεία ορίζει από μόνη της τον αριθμό των συμμετεχόντων, θεωρούμε ότι ένα Υπουργείο Παιδείας διαθέτει -και οφείλει να διαθέτει- τα μέσα, τους τρόπους και τα κονδύλια για την επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και για την, ανύπαρκτη έως τώρα, επιμόρφωση όλων των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ! Επιπλέον, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οι υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχουν τη δυνατότητα για συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων, μέσω τόσο της σύγχρονης όσο και της ασύγχρονης εκπαίδευσης, γεγονός που διευκολύνει τον προγραμματισμό δράσεων καθολικής επιμόρφωσης.

Για τους παραπάνω λόγους:

  • Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους των συναδέλφων ΠΕ23 από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση και απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής, καθώς και τη συμπερίληψη στην επιμόρφωση του συνόλου των Ψυχολόγων των ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής, αλλά και όλης της χώρας!
  • Επίσης, θεωρούμε αυτονόητο, ότι ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ, όσοι/ες εκπαιδευτούν θα πρέπει να λάβουν την πιστοποίηση εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα εργαλεία από την αρμόδια συνεργαζόμενη εταιρεία. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση διαχωρισμού των συναδέλφων με συγκεκριμένα κριτήρια, μας βρίσκει κάθετα και ριζικά αντίθετους.
  • Επιπλέον, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής διεκδικεί την επιμόρφωση στα συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία του συνόλου των ψυχολόγων ΠΕ23, που υπηρετούν στις  δομές του ΥΠΑΙΘ, δηλαδή στις ΣΜΕΑΕ, ΕΔΥ, ΕΠΑΛ, Πρόγραμμα Covid-19 στα γενικά σχολεία της Επικράτειας.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι αποτελεί πάγια θέση μας η παροχή αξιολογικών εργαλείων για όλους τους κλάδους του ΕΕΠ, όπως έχουν καταγραφεί και κατατεθεί στο  Υπουργείο Παιδείας  από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ, καθώς και η επιμόρφωση σε αυτά του συνόλου των συναδέλφων ανά ειδικότητα.

 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΡΑΓΑΚΗ                                                      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΡΟΣΟΥ

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ