ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

30 Μάρτη 2022

Αθήνα, 29-3-2022

Αρ. Πρωτ.: 19

 

Προς:

-Υπουργό Παιδείας, κα Ν. Κεραμέως

-Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ. Πατούλη

 

Κοινοποίηση:

-Υφυπουργό Παιδείας, κα Γ. Μακρή

-Γ. Γραμματέα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κ.  Α. Κοπτση

-Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΕΑΕ, κ. Χ. Παπαϊωάννου

-Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας

Εκπαίδευσης Αττικής. κ. Γ. Κόσυβα

-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ»

 

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, καταγγέλλει την ολιγωρία των αρμοδίων φορέων και τον εμπαιγμό των εργαζομένων σχετικά με το ζήτημα της μόνιμης στέγασης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.

Ο Σύλλογός μας έχει ήδη από χρόνια δημοσιοποιήσει, με επανειλημμένες επιστολές διαμαρτυρίας και υπομνήματα, τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας τόσο του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ («ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΚΕΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ», Αρ. Πρωτ.: 732/4-7-2020, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς), όσο και άλλων ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε: το «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» του 2019, προς την ΠΔΕ Αττικής με Αρ. Πρωτ.:  688/20-11-2019 και το αντίστοιχο «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» του 2020, με Αρ. Πρωτ.: 760/25-10-2020.

Επίσης, έχει προκαλέσει την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης στη βουλή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Αττική», με ημερομηνία 19-11-2020.

Ωστόσο, παρά τις συνεχείς καταγγελίες, δημόσιες αναφορές και υπομνήματα, κανείς αρμόδιος δεν φαίνεται να συγκινείται! Η κατάσταση ιδιαίτερα στα 2α ΚΕΔΑΣΥ της Αττικής παραμένει τραγική, με συνέπεια να ταλαιπωρούνται τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι «ωφελούμενοι» μαθητές και οι οικογένειές τους!

Έτσι, λοιπόν, με μεγάλη μας λύπη και αγανάκτηση, λάβαμε την επιστολή διαμαρτυρίας–ψήφισμα των εργαζομένων στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας σχετικά με το πρόβλημα στέγασης της υπηρεσίας, το οποίο «ταλαιπωρεί» μαθητές, γονείς και εργαζομένους από το 2018 μέχρι σήμερα, χωρίς εμφανή προοπτική επίλυσής του (Υπ. Απ. Αρ. 129064/ΓΔ5/ 7.8.2018, Φεκ.3233, τ.Β - έτος ίδρυσης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ -τότε ΚΕΣΥ- Β΄ Αθήνας).

Όπως πληροφορούμαστε από την επιστολή των εργαζομένων:

«Η μη ύπαρξη στέγης για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας παραμένει άλυτο πρόβλημα, παρά τις συνεχείς ενέργειες της Π/μενης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας, η οποία από τον Ιανουάριο του 2019, κινητοποιήθηκε και κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής- αρμόδιο φορέα για τη στέγαση της υπηρεσίας - όχι μόνο μία αλλά περισσότερες από 3 (τρεις) εναλλακτικές προτάσεις επίλυσης του προβλήματος, καμία από τις οποίες δεν φαίνεται να λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους της Περιφέρειας και δεν τελεσφόρησε.

Σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021 «σκοπός των ΚΕΔΑΣΥ είναι η υποστήριξη [και αξιολόγηση] των μαθητών, των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου».

Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας στεγάζεται προσωρινά σε τρεις (3) σχολικές αίθουσες του 4ου ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής, οι οποίες με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου φιλοξενούν μερικές από τις λειτουργίες της υπηρεσίας, που αυτή τη στιγμή αριθμεί συνολικά πενήντα πέντε (55) άτομα, προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, ενδεικτικά αναφέροντας, διενεργούνται εβδομαδιαίως τουλάχιστον 210 αξιολογήσεις μαθητών, διάρκειας από 1 έως 2.5 ωρών, και συναντήσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιστήμονες από άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κλπ).

Σε καμία περίπτωση αυτές οι 3 παρεχόμενες αίθουσες δεν μπορούν να στεγάσουν το προσωπικό του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας και το έργο του με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να υλοποιούνται σε διάφορους «χώρους-φιλοξενίας» σε σχολεία, αίθουσες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και όμορων δήμων. Αναφερόμαστε σε χώρους ακατάλληλους για τη διενέργεια ατομικών, ιδιαιτέρως ευαίσθητων και σύνθετων αξιολογικών διαδικασιών, διερεύνησης των ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών και της συμβουλευτικής υποστήριξης αυτών και των γονέων τους, όπως ΚΑΠΗ, πολυιατρεία, μικρές αποθήκες/δωμάτια φύλαξης σχολικού υλικού, τραπεζαρίες σχολείων, κατά κύριο λόγο βοηθητικοί χώροι, χώροι ιατρικών εξετάσεων, όπου ο υπάρχων εξοπλισμός και η επίπλωση λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τη διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας των μαθητών που υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.

 Η μη ύπαρξη ενός μόνιμου χώρου στέγασης της υπηρεσίας έχει επιφέρει :

1. Τεράστιο πρόβλημα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και στις οικογένειές τους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται για άλλη μια φορά από την Πολιτεία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, καθώς, για να έχουν την κατάλληλη αξιολόγηση και υποστήριξη, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναγκάζονται να περιφέρονται από τον έναν χώρο αξιολόγησης στον άλλον και σε χώρους χωρίς κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση κ.α.,

2.    Την επαγγελματική εξουθένωση και απομόνωση «μοναξιά» του προσωπικού, καθώς κανείς μας δεν έχει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και συνεργασίας με τους συναδέλφους του και την διεπιστημονική του ομάδα για την άμεση επίλυση θεμάτων που δύναται να προκύψουν κατά το έργο της αξιολόγησης και της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους,

3.    Την μετατροπή των σπιτιών των εργαζομένων σε πρόχειρα “παραρτήματα” του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας, ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να διεκπεραιώνει τη δουλειά του στο ακέραιο με ίδια μέσα, δική του τηλεφωνική και ψηφιακή γραμμή, γραφείο, υπολογιστή, φωτοαντιγραφικό/εκτυπωτικό μηχάνημα κ.α. ,

4.    Τη συνεχή επισφαλή μετακίνηση του προσωπικού εντός του εργασιακού του ωραρίου σε διάφορους χώρους, όπου αναπτύσσεται η υπηρεσία, για την κάλυψη των πολυδιάστατων αναγκών της, όπως αυτές προκύπτουν από τη φύση των αρμοδιοτήτων της.

Παρόλα αυτά, το προσωπικό του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας 3 χρόνια τώρα «βάζει πλάτη», υπερβαίνοντας εαυτόν με την αξιοπρέπεια, την υπευθυνότητα και την επιστημονικότητά του, στηρίζοντας την υπηρεσία, αποδίδοντας στο ακέραιο το έργο του, κερδίζοντας το σεβασμό των γονέων και των τριακοσίων περίπου (296) σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του, στο πλευρό των οποίων στέκεται συμβουλευτικά και υποστηρικτικά σε καθημερινή βάση παρέχοντάς τους τις πλέον κατάλληλες υπηρεσίες».

Για τους παραπάνω λόγους, το ΔΣ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, συμπαραστεκόμενο στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη τρίωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας για τα μέλη ΕΕΠ του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ, την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, από 10:00-13:00 και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88 , στις 10:30 της ίδιας μέρας.

 

Απαιτούμε:

  • Την άμεση εξεύρεση λύσης για τη μόνιμη στέγαση της υπηρεσίας σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες του έργου της
  • Τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, των οικογενειών τους και των σχολείων.
  • Τη διασφάλιση των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο.
  • Την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας και την αξιοπρεπή εργασία των εργαζομένων σε όλα τα ΚΕΔΑΣΥ και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ε.ΤΡΑΓΑΚΗ                                                  Δ. ΧΑΤΖΗΔΡΟΣΟΥ

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ