ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΣΕ ΣΜΕΑΕ & ΚΕΔΑΣΥ

ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΣΕ ΣΜΕΑΕ & ΚΕΔΑΣΥ

14 Σεπτεμβρίου 2021

Αθήνα, 13-9-2021

Αρ. Πρωτ. : 44

                                                                                                                                             

ΠΡΟΣ:

-Περιφερειακό Διευθυντή

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής,

Κύριο Γεώργιο Κόσυβα

-Προϊστάμενο Διεύθυνσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

κύριο Ιωάννη Ζυμβρακάκη

            -Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

            -Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, Υ.Υ.

 

Κοινοποίηση:

-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-ΙΜΕΓΕΕ

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΔΑΣΥ».

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Σας ευχόμαστε καλή, δημιουργική και απρόσκοπτη, ει δυνατόν, σχολική χρονιά!

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ της Περιφέρειας Αττικής, απευθύνει υπόμνημα με προτάσεις για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτικών κατά του κορωνοϊού, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2021-22.    

Επισημαίνουμε ότι το παρόν υπόμνημα αποτελεί συνέχεια μιας σειράς προηγούμενων επιστολών μας προς το Υπουργείο και τον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία τόσο των Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όσο και των πρώην ΚΕΣΥ, νυν ΚΕΔΑΣΥ, εν μέσω πανδημίας. Στην κατάρτιση των προτάσεων μας έχουμε λάβει υπόψη διεθνείς καλές πρακτικές και απόψεις καταξιωμένων επιστημόνων, καθώς επίσης και την επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, με τίτλο «Επιστολή  ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με την επόμενη ημέρα της λειτουργίας σχολείων και  δομών της εκπαίδευσης» (Αρ. Πρωτ.: 20/3-5-2020).

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα διάλογος και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ, εκπαιδευτικές ενώσεις ειδικής εκπαίδευσης κ.α.) προκειμένου να μεριμνήσετε ουσιαστικά ώστε να παρθούν εξειδικευμένα μέτρα για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

•           Να επανεξεταστούν τα Πρωτόκολλα για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και τις επιφυλάξεις που εκφράζει η επιστημονική κοινότητα για την αποτελεσματικότητα τους. Στα επικαιροποιημένα Πρωτόκολλα να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες προς διεύθυνση και εκπαιδευτικούς, που θα προβλέπουν διαφορετικά σενάρια ανάλογα με την έκβαση της πανδημίας.

•           Να οργανωθεί άμεσα επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών από αρμόδιους επιστήμονες σχετικά με θέματα δημόσιας υγιεινής, πρόληψης και προστασίας από λοιμώξεις, καθώς και για τις πιο πρόσφορες παιδαγωγικές μεθόδους ενημέρωσης των μαθητών τους

•           Να ληφθεί μέριμνα για την άμεση πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού σχολικών νοσηλευτών που να αναλάβουν το ρόλο του υπεύθυνου Covid και να καλύπτουν κάθε σχολική μονάδα ή συστάδα όμορων σχολικών μονάδων. Επισημαίνουμε ότι ο ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με επιστολή (Αρ. Πρωτ.: 723/11-5-2020) που απηύθυνε τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και σε άλλους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ, κλπ), είχε ήδη επισημάνει τον ουσιαστικό και αυτονόητο ρόλο των Σχολικών Νοσηλευτών στα σχολεία της χώρας, καθώς απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στην ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ατομικής προστασίας

•           Να δοθούν άμεσα οι πιστώσεις, ώστε να ξεκινήσει το εστιασμένο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”

•           Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στα ειδικά σχολεία, η εγγύτητα και η άμεση σωματική επαφή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές είναι δεδομένη και αναπόφευκτη, ιδιαίτερα από τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), λόγω των λειτουργικών, εκπαιδευτικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών. Για το λόγο αυτό, ζητάμε να στελεχωθούν οι ΣΜΕΑΕ από επιπλέον Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, προκειμένου να τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα και οι συνάδελφοι να μην έχουν υπό την ευθύνη τους μεγάλους αριθμούς μαθητών, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού

•           Να εξασφαλιστεί η προμήθεια ειδικών στολών για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε κάθε σχολείο, μέτρο που ενώ είχε προβλεφθεί, στην πράξη δεν εφαρμόσθηκε πουθενά

•           Να δοθούν δωρεάν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και προφύλαξης (μάσκες, γάντια μιας χρήσης) για το προσωπικό και τους μαθητές και ειδικά μάσκες άνθρακα FFP2, σε όλους τους εργαζόμενους σε σχολικές μονάδες

•           Να χορηγηθεί δωρεάν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ο απαραίτητος αριθμός ειδικών μασκών με διαφανές άνοιγμα στην περιοχή του στόματος για διευκόλυνση της χειλεανάγνωσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Κωφών και Βαρήκοων Μαθητών και στα γενικά σχολεία όπου φοιτούν διαγνωσμένοι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές

•           Να ελεγχθεί η επάρκεια και να υπάρξει μέριμνα εξασφάλισης των κατάλληλων υλικών και προϊόντων υγιεινής και καθαριότητας, για το πλύσιμο των χεριών, την απολύμανση επιφανειών και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά και μαζικά στο σχολείο (υπολογιστές, χερούλια, πόμολα, βρύσες, παιχνίδια, στρώματα, μπάλες, κ. λ. π.) όπως αναφέρονται στα έντυπα ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ.

•           Να εξασφαλιστούν ο συστηματικός και σταθερός καθαρισμός και η απολύμανση των σχολικών μονάδων κατά τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΔΥ, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας

•           Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ, λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθητικού πληθυσμού, απαιτείται να υπάρξει δυνατότητα αυξημένης παρουσίας προσωπικού καθαριότητας, που θα διενεργεί και τις απαραίτητες απολυμάνσεις στους χώρους κατά την διάρκεια των μαθημάτων;

•           Να προβλεφθεί θερμομέτρηση κατά την προσέλευση και αποχώρηση κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας με χορήγηση ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης μετώπου ως ανιχνευτικών εργαλείων (screening)

•           Να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Πολιτείας τα απαραίτητα τεστ για τον έλεγχο του μαθητικού πληθυσμού (με συναίνεση γονέα) και του προσωπικού. Η διενέργεια τους πρέπει να είναι δωρεάν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και από κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε ΟΛΟΥΣ τους εργαζομένους σχολείων-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ είτε είναι εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι.

•           Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα ανάλογα με τα τετραγωνικά της τάξης, ώστε να διατηρείται η απαραίτητη απόσταση μεταξύ των μαθητών.

•           Σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Αττική  παρουσιάζουν δραματικές ελλείψεις χώρων και υποδομών, για αυτό το λόγο χρειάζεται να προβλεφθεί η αποσυμφόρηση σε συγκροτήματα ΣΜΕΑΕ που στεγάζουν μεγάλο αριθμό σχολείων (πχ συγκρότημα στο Αιγάλεω με 4 ΣΜΕΑΕ, κλπ)

•           Να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί άμεσα η πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών από τη δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων

•           Να προβλεφθεί πρωινή και απογευματινή βάρδια λειτουργίας των σχολείων, όπου δημιουργείται η ανάγκη από την αύξηση των τμημάτων με την ταυτόχρονη πρόσληψη του απαραίτητου εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

•           Να εξασφαλιστεί η συνθήκη «ένας μαθητής ανά θρανίο», δηλαδή κάθε μαθητής να κάθεται σε δικό του αποκλειστικά θρανίο.

•           Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ, όπου οι μαθητές μετακινούνται με πούλμαν και μισθωμένα ταξί, να εξασφαλιστούν τόσο οι συνθήκες υγιεινής, όσο και οι ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ των μαθητών στα μέσα μετακίνησης

•           Να αξιοποιηθούν οι Επιτροπές Διαγνωστικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) ως προς την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με πρωτόκολλα διαχείρισης οικογενειακών και κοινοτικών κρίσεων που αφορούν τα σχολεία σε συνεργασία με τα κατά τόπους  ΚΕΔΑΣΥ (τέτοια πρωτόκολλα έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί από το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης- ΙΜΕΓΕΕ)

•           Να ενημερωθούν με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο οι γονείς για τα ακριβή μέτρα προστασίας και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν τα σχολεία.

•           Τέλος, κρίνεται αυτονόητο ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μεριμνεί και να οργανώνει σε στέρεες βάσεις τόσο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπτωση νέου lockdown ή μη φοίτησης μαθητών ευπαθών ομάδων, όσο και την παροχή της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής με υπολογιστές και διαδικτυακή πρόσβαση στις σχολικές μονάδες και τους μαθητές.

 

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΑΣΥ):

•           Να  υπολογίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα και τις συνθήκες  των χώρων, ο μέγιστος αριθμός των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων στα ΚΕΔΑΣΥ

•           Να χορηγηθούν δωρεάν όλα τα απαραίτητα μέσα προφύλαξης (μάσκες και γάντια μιας χρήσης) και ειδικά μάσκες άνθρακα FFP2

•           Να εξασφαλιστεί καθαριότητα σε ημερήσια βάση και συστηματική απολύμανση των χώρων

•           Να καταρτιστεί αναλυτικό πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και προστασίας εργαζομένων και κοινού, ειδικά για τα ΚΕΔΑΣΥ, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας τους και απαραίτητα ο μαθητής και οι γονείς να λαμβάνουν δωρέαν, είτε self είτε rapid test πριν τις προγραμματισμένες επισκέψεις στην υπηρεσία, και να μην αντιμετωπίζονται απλώς ως μια διοικητική υπηρεσία του δημοσίου

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρότι, διανύουμε την τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά της πανδημίας, ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί το ΕΕΠ και ΕΒΠ, θεωρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ως προς την εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων προστασίας του μαθητικού πληθυσμού, των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και ζητάμε την άμεση υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ευελπιστούμε οι ανωτέρω προτάσεις μας να τύχουν σοβαρής και προσεκτικής μελέτης και να ληφθούν υπόψη προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του κοινωνικού συνόλου.

 

Με εκτίμηση,

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ