ΙΜΕΓΕΕ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΙΜΕΓΕΕ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

11 Νοεμβρίου 2020

“Προτάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων για την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη διάρκεια αναστολής ή μερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών λόγω της πανδημίας COVID-19”

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία και τα αναγκαία μέτρα αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι πρωτόγνωρη και μας υποχρεώνει να αναλάβουμε δράσεις που απαιτούν καινοτόμα προσέγγιση για την κατά το δυνατόν κάλυψη των αναγκών των μαθητών μας και των οικογενειών τους.

Στα πλαίσια αυτά ως ΕΕΠ-ΕΒΠ  καλούμαστε να παρέχουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως σε όλους τους μαθητές και σε όλα τα πλαίσια που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Παρακάτω παραθέτουμε προτάσεις - πρωτόκολλα για την εξ αποστάσεως υποστηρικτική παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ σε όλες τις δομές γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που παραθέτουμε παρακάτω καθώς και στο Γενικό και Ειδικό Καθηκοντολόγιο . Επίσης στις αρχές Δεοντολογίας και την πρακτική και νομοθεσία διαφύλαξης των δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ. Αποτελούν άποψη των συγγραφέων και είναι ευπρόσδεκτες όποιες παρατηρήσεις , σχόλια και διορθώσεις θα μπορούσαν να τις βελτιώσουν.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική εφαρμογή τους,  πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (προσβάσιμος εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ’ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους. 

Οι σχετικές εγκύκλιοι και νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες βασίζονται οι προτάσεις μας και  αναφέρονται παρακάτω:

1. 41070/ΓΔ4/27-3-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό»

2. 38510 /ΓΔ4/17-03-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, κας Σ. Ζαχαράκη με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»

3. 39317/ΓΔ4/19/03/2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, κας Σ. Ζαχαράκη με θέμα: «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

4. Ν 4547/2018 “Δομές Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

5. Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΣΥ (Αριθμ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018, ΦΕΚ 5614/13-12-2018)

6. Ν 4547/2018, Άρθρο 10, παρ. 9 Συνεργασία ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ

7. Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-ΕΒΠ  ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

8. ΦΕΚ 3878/2019, Αρ. Φ25γ/158552/Δ4 «Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

9. Υπουργική Απόφαση με αρ. 142628/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β' «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»)

10. ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β' «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

11.  Πράξη με τίτλο: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765, υπ' αρ. Πρωτ. 3639/ 05-07-2019 (ΑΔΑ ΩΝΤΨ465ΧΙ8-Ψ0Χ).

 

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ:

Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ

Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Δ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΡΑΞΗ : '' Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ε.Κ.Ο.) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής'

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ