ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

08 Δεκεμβρίου 2020

(Αναδημοσίευση από την αρχική ανάρτηση της επίτιμης προέδρου του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, Πόπης Γεωργίου, στΙς 25 Φεβρουαρίου 2016)

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύτηκε ο οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»(ΕΣΠΑ 2014-2020).


Σε αυτόν αναφέρονται μεταξύ των άλλων για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών και τα οδοιπορικά έξοδα των εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική τα εξής: Μισθοδοσία εκπαιδευτικών (μηνιαίες αποδοχές και αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας) 

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β ́/16-12-2015) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»,και στο άρθρο 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) , όπως τροποποιούνται , συμπληρώνονται και ισχύουν. 

Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

Οι αμοιβές για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών που διατίθενται σε άλλο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας για συμπλήρωση ωραρίου, είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των N. 1566/1985, N. 2685/99, N. 3833/2010, Ν.4336/2015καιτα υπ’ αρ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 και 2/91480/0022/19-02-2013 έγγραφα του Γ.Λ.Κ, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των οδοιπορικών θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της ΔΔΕ τα ακόλουθα παραστατικά:

1) «Μηνιαία ατομική κατάσταση» οδοιπορικών εξόδων κάθε εκπαιδευτικού από το ΟΠΣΔ,σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.

2)Κατάσταση «Αποζημίωση Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ,σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.

3)Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την τοποθέτηση και διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού.

4)Παρουσιολόγια των ΣΚΕΔ στα οποία διατίθεται ο κάθε εκπαιδευτικός.

5)Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του κάθε εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

6)Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον αρμόδιο Φορέα (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας) μεταξύ ΣΚΕΔ Τοποθέτησης – ΣΚΕΔ Διάθεσης.

7) Για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο (δικό τους ή των συζύγων τους αποκλειστικά ), Υπεύθυνη Δήλωση για τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και τον αριθμό της άδειας οδήγησης του ιδίου.

8) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

9) Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.

10) Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή.

11) Για τους μετακινούμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εισιτήρια και οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ