Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ & Η ΚΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ & Η ΚΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

17 Νοεμβρίου 2020