ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

08 Δεκεμβρίου 2020