ΜΕΛΗ-ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΜΕΛΗ-ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής, καλεί τους συναδέλφους που ανήκουν στους κλάδους του Eιδικού Eπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που εργάζονται με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές, στα ΚΕΣΥ, τις ΕΔΕΑΥ, τις ΣΜΕΑΕ, καθώς και σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης  στην Περιφέρεια Αττικής, να πυκνώσουν τις τάξεις του.

Επιζητά την ενεργό συμμετοχή όλων, σε όλες τις δράσεις του, ώστε από κοινού να οδηγηθούμε στην επίτευξη των στόχων μας.

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, παρακαλούμε συμπληρώστε την επισυναπτόμενη αίτηση και στείλτε τη στο e-mail του Συλλόγου: [email protected]

Προϋποθέσεις για εγγραφή Μέλους

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του Συλλόγου, ως Tακτικά Μέλη εγγράφονται όλοι οι ανήκοντες στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της Ειδικής Αγωγής που αποτελείται:

α) από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα,

Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Παιδοψυχιάτρους, Εργοθεραπευτές, Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Θεραπευτές του λόγου (Λογοθεραπευτές) Ειδικούς στη Νοηματική, Ειδικούς στην Κινητικότητα των Τυφλών, και Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,

καθώς και

β) από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

οι οποίοι εργάζονται σε ΣΜΕΑE, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ του Υπουργείου Παιδείας που εδρεύουν στην εκπαιδευτική περιφέρεια του Νομού Αττικής, όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε νόμο ειδικής αγωγής, με την προϋπόθεση να μην είναι μέλη άλλου Α/θμιου συνδικαλιστικού σωματείου.

 

ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)

Κλάδος ΠΕ 21 (Θεραπευτών του λόγου)
Κλάδος ΠΕ 22 (Επαγγελματικών Συμβούλων)
Κλάδος ΠΕ 23 (Ψυχολόγων)
Κλάδος ΠΕ 24 (Παιδοψυχιάτρων)
Κλάδος ΠΕ 25 (Σχολικών Νοσηλευτών)
Κλάδος ΠΕ 26 (Θεραπευτών του Λόγου)
Κλάδος ΠΕ 28 (Φυσικοθεραπευτών)
Κλάδος ΠΕ 29 (Εργοθεραπευτών)
Κλάδος ΠΕ 30 (Κοινωνικών Λειτουργών)
Κλάδος ΠΕ 31 Ειδικοί: 
α) Στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών
β) Στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών,
γ) Στη νοηματική γλώσσα των κωφών.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 2020-21

Αθήνα, 07-03-2021

Αρ. Πρωτ.: 28

Προς:

-Μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ Αττικής

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ»

 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΣΥ και τις ΕΔΕΑΥ της Περιφέρειας Αττικής, απευθύνει κάλεσμα εγγραφής νέων μελών και ανανέωσης συνδρομής εγγεγραμμένων μελών.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που οφείλονται στην πανδημία, η εγγραφή νέων μελών και η ανανέωση συνδρομών των μελών δια ζώσης και «χέρι με χέρι» είναι αρκετά δύσκολη. Ωστόσο θεωρούμε αυτονόητο πως για την απρόσκοπτη λειτουργία του συλλόγου και τη συνέχιση του έργου του, η οικονομική του αυτοτέλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Με βάση τα παραπάνω και μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου, ανακοινώνουμε πως οι νέες εγγραφές και οι ετήσιες συνδρομές προς τον σύλλογο για το 2020 (σχολική χρονιά 20-21), θα καταβληθούν μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Έτσι λοιπόν, για το επόμενο διάστημα από 8 Μαρτίου 2021 έως 9 Απριλίου 2021, καλούμε τα εγγεγραμμένα μέλη και τα νέα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές για το 2020 (Σχολική χρονιά 20-21).

Υπενθυμίζουμε πως η ετήσια συνδρομή για τα εγγεγραμμένα μέλη είναι 15 ευρώ, ενώ για τα νέα μέλη είναι 20 ευρώ (15 ευρώ η ετήσια συνδρομή συν 5 ευρώ η εγγραφή).

 

Η διαδικασία εξόφλησης μπορεί να γίνει:

Α. Με φυσική παρουσία: σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό του Συλλόγου.  

Β. Ηλεκτρονικά με web banking: μέσω εμβάσματος στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται από τράπεζα εκτός της Εθνικής Τράπεζας, οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει μια επιπλέον χρέωση από την τράπεζα της τάξεως των 3 ευρώ, όπως μας έχουν ενημερώσει.

 

Στοιχεία λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας

Δικαιούχος: Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής

Αριθμός Λογαριασμού:  077/296023-05

IBAN:  GR 3901100770000007729602305

 

Σε όλες τις περιπτώσεις στο πεδίο «αιτιολογία», θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο κωδικός της ειδικότητας (πχ. ΠΕ 30, ΠΕ 25, ΕΒΠ κ.ο.κ) και ο αριθμός κινητού  τηλεφώνου. Στις περιπτώσεις νέων εγγραφών, παρακαλείστε να γράψετε το χαρακτηριστικό «ΝΕ» πριν το ονοματεπώνυμό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και για την αποφυγή λάθους στον έλεγχο και στην ταυτοποίηση των στοιχείων, παράλληλα με την οικονομική συνδρομή που θα εξοφλήσετε, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τις αιτήσεις «Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους» και «Αίτηση Ανανέωσης Εγγεγραμμένου Μέλους», για τα νέα μέλη και για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη, αντίστοιχα. Τις συγκεκριμένες αιτήσεις θα τις βρείτε παρακάτω ως συνημμένα ή και στο διαδικτυακό μας χώρο: https://www.seepeaa.gr/ και συγκεκριμένα στην καρτέλα: https://www.seepeaa.gr/Syllogos/Melh-Kladoi_EEP-EBP και αφού συμπληρώσετε αυτή που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να την αποστείλετε αποκλειστικά στο [email protected] και όχι στο e-mail που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας!

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα γινόταν τον Δεκέμβριο του 2020. Εκεί, όπως και σε κάθε ετήσια τακτική συνέλευση μας, θα καλούσασταν να εξοφλήσετε τη συνδρομή του 2020 (αφορά στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη), και να εγγραφείτε, μαζί με την εξόφληση της συνδρομής του 2020 (αφορά στα νέα μέλη). Επισημαίνω στα νέα μέλη ότι μαζί με την εγγραφή, πληρώνουν και τη συνδρομή του ημερολογιακού έτους που προσλήφθηκαν (όπως φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη) και καλύπτονται μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. Θυμίζω επίσης ότι η τελευταία μας γενική συνέλευση έγινε τον Φεβρουάριο του 2020 (στο χώρο της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών) κι εκεί τα εγγεγραμμένα μέλη εξόφλησαν τη συνδρομή του 2019 και τα νέα μέλη πλήρωσαν την εγγραφή τους και τη συνδρομή του 2019 (σχολική χρονιά 19-20).
  2. Στην τελευταία μας γενική συνέλευση τον Φεβρουάριο του 2020 υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν τη συνδρομή τους για το 2019 (Σχολική χρονιά 19-20). Επίσης υπήρξαν κάποιοι που χρωστούσαν δυο χρόνιες (2018 και 2019) και πλήρωσαν τη μία. Συνεπώς, θα πληρώσουν και τις δύο συνδρομές (2019 και 2020) στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε. Στην περίπτωση που κάποιοι από αυτούς δεν το θυμούνται, δεν χρειάζεται να ανησυχούν και να το ρωτούν εκ των προτέρων. Θα ειδοποιηθούν αργότερα, όταν ελεγχθούν όλα τα στοιχεία με τους περσινούς και προπέρσινους πίνακες. Σε αυτό το σημείο θυμίζουμε ότι όσοι έχουν τρία χρόνια και άνω να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές, κάνουν επανεγγραφή και πληρώνουν τη συνδρομή του 2020 (σχολική χρονιά 20-21).
  3. Θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να γίνει σωστός και προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων (πίνακες συνδρομών προηγούμενων ετών, σωστή καταβολή του ποσού που οφείλει κάθε μέλος, κλπ) και να σας χορηγήσουμε στη συνέχεια την απόδειξη σας.
  4. Για οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα ή δυσκολία που θα αντιμετωπίσει κάποιος, μπορεί να στείλει μήνυμα στο [email protected] εκεί δηλαδή που θα στείλετε και τις αιτήσεις εγγραφής/ανανέωσης και όχι στο e-mail που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
  5. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως ο Σύλλογος δικαιούται να παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη στα ενεργά και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

Καλούμε τους συναδέλφους να εγγραφούν στο Σύλλογο και να ανανεώσουν τις συνδρομές τους, ενισχύοντας τη δράση και το έργο, τόσο του Συλλόγου, όσο και της Ομοσπονδίας.

Ξεκινάμε έναν νέο τρόπο πληρωμής των ετήσιων συνδρομών μας που πιστεύουμε ότι θα μας διευκολύνει όλους και ευελπιστούμε ότι θα χρησιμεύσει ώστε να αποφευχθούν ταλαιπωρίες παλαιότερων ετών. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συνέπειά σας.

 

Με εκτίμηση,

Ο Ταμίας του Συλλόγου,

 

Χρήστος Διαμάντης - Παπουτσής

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ:

1) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΜΕΛΗ

2) ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ