Σκοπός

Σκοπός

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός του Συλλόγoυ είναι:

Α) Η προώθηση του έργου της ειδικής αγωγής,  του έργου των ΣΜΕΑ (νυν ΣΜΕΑΕ), ΕΕΕΕΚ και ΚΔΑΥ (σημερινά ΚΕΣΥ), καθώς και η  μελέτη των σχετικών με αυτά θεμάτων.

Β) Η διατήρηση σε υψηλή ποιοτική στάθμη του έργου του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του και γενικότερα η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και του κλάδου.

Γ) Η πνευματική εξύψωση, προβολή, υποστήριξη, κατοχύρωση και κοινωνική αναγνώριση του έργου του ειδικού εκπαιδευτικού και  ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Δ) Η προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη του βιοτικού, κοινωνικού και επιστημονικού επιπέδου των μελών του.

Ε) Η συνεχής επιμόρφωση των μελών του.

ΣΤ) Η διαμόρφωση προτάσεων προς τους αρμοδίους φορείς για την ποιοτική ανάπτυξη της ειδικής αγωγής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της  εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ζ) Η προώθηση της καλύτερης δυνατόν εκπαίδευσης-ψυχολογικής στήριξης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η στήριξη των οικογενειών τους καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η) Η ενημέρωση των εργαζομένων στο χώρο της Εκπαίδευσης και  γενικότερα της κοινότητας για το έργο και το ρόλο του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και  για τους στόχους της ειδικής αγωγής.

Θ) Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και της ειρήνης στις εργασιακές σχέσεις.

Ι) Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων.

ΙΑ) Η υλική και ηθική συμπαράσταση των μελών του που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση.

ΙΒ) Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με την ειδική αγωγή.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ