• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΔΑ
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΔΑ
    23 Μάη 2021
  • ΠΜΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
    ΠΜΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
    20 Μάη 2021