• ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  15 Γενάρη 2021
 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2ου ΚΕΣΥ Α' Αθήνας
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2ου ΚΕΣΥ Α' Αθήνας
  30 Οκτωβρίου 2020
 • ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  25 Οκτωβρίου 2020
 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  06 Οκτωβρίου 2020