• Τροποποίηση Υ.Α: "Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΕΒΠ στα Γενικά Σχολεία"
 • ΝΟΜΟΣ 4823/2021:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
 • NOMOΣ 4547/2018 "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ
 • ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ & ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕ23 &ΠΕ30 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19
 • ΥΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ COVID19
 • ΕΔΕΑΥ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΝΟΜΟΣ 4692/2020: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
 • ΝΟΜΟΣ 3699/2008 "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"