• ΝΟΜΟΣ 4692/2020: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  • ΕΔΕΑΥ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
  • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ COVID19
  • ΥΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕ23 &ΠΕ30 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19
  • ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ & ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ
  • ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  • ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ
  • NOMOΣ 4547/2018 "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • ΝΟΜΟΣ 3699/2008 "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"
  • ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ