ΣΕΕΠΕΑΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΕΕΠΕΑΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

14 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα, 14-09-2022

Αρ. Πρωτ.: 39

Προς:

- Πρόεδρο ΑΣΕΠ,

κ. Αθανάσιο Παπαϊωάννου

 - Γενική Διευθύντρια ΑΣΕΠ,

κα Δέσποινα Σιμιτζόγλου

-Ολομέλειες Συμβούλων ΑΣΕΠ

-Προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

κ. Ιωάννη Μπουσδούνη

Κοινοποίηση:

-Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π του ΥΠΑΙΘ

κα. Νεκταρία Φυτουράκη

-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022»

Αξιότιμε κυρίες και κύριοι,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές, που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής, καταθέτει υπόμνημα προς τη διοίκηση του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής από την έναρξη των προβλημάτων παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προβαίνει σε προσπάθειες επικοινωνίας με κάθε αρμόδια αρχή. Από τις 28 Ιουλίου 2022 έχει καταθέσει το υπ’ αριθμόν πρωτ.: 36/28-7-2022 υπόμνημα σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022.

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ζητά από το ΑΣΕΠ να ληφθούν υπόψη όλες οι καταγγελίες των συναδέλφων και να επισπευστούν οι διαδικασίες έκδοσης, όσον αφορά τις προκηρύξεις του ΥΠΑΙΘ με ενδελεχή έλεγχο.

Ο σύλλογος μας έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό καταγγελιών από συναδέλφους για αναίτια λάθη στους προσωρινούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ατομικών φακέλων των συναδέλφων στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ, είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, ωστόσο στη διασταύρωση των ατομικών στοιχείων από το φορέα έχουν παρουσιαστεί μία σειρά από ποικίλα λάθη (μη προσμέτρηση προσόντων, κοινωνικών κριτηρίων, παιδαγωγικής επάρκειας, προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες περιοχές κ.α.) λόγω τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας Ο.Π.Σ.Υ.Δ. - Α.Σ.Ε.Π. (δυσκολίες χρήσης και μεταφόρτωσης στοιχείων όπως π.χ. “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, κωδικός ειδικότητας ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου, συνδρομές ΣΚΛΕ, ΕΝΕ, κ. λ. π.), τα οποία θα στερήσουν από τους συναδέλφους τη δυνατότητα εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον λάβαμε αναφορές που αφορούν απόρριψη συναδέλφων λόγω παράβολου, καθώς επίσης και στη μη δυνατότητα επιλογής του ορθού κωδικού για τις ειδικότητες των ΕΒΠ (ΔΕ1) και των λογοθεραπευτών (ΠΕ21), γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους υποψηφίους και αλλοίωσε τα στοιχεία τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλημάτων παρατηρήθηκαν ότι προέκυψαν σε σχέση με τη διαφοροποίηση  των μηχανών αναζήτησης της Google και Mozilla Firefox.

Τα ποσοστά απορριπτέων, κυρίως λόγω λανθασμένης καταχώρησης κωδικού τίτλου σπουδών και λόγω μη μεταφόρτωσης αρχείων, είναι τεράστια. Συνάδελφοι με χρόνια προϋπηρεσίας στην Εκπαίδευση ξαφνικά βγαίνουν απορριπτέοι, ενώ στην πραγματικότητα κατέχουν όλα τα προσόντα και την εμπειρία.

Με αυτά τα δεδομένα, ζητάμε από το ΑΣΕΠ και απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘ να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν λόγω σχεδιασμού και προβλημάτων της διαδικασίας. Θέλουμε να επιλυθούν τα ζητήματα των μελών μας το συντομότερο και οι εκάστοτε έτοιμοι οριστικοί πίνακες  να ανακοινώνονται άμεσα και ξεχωριστά ανάλογα με την περάτωσή τους.

Το  Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται σε δομές της Εκπαίδευσης, όπως ήδη γνωρίζετε, διατηρεί μία ιδιαίτερη σχέση εργασίας με το ΥΠΑΙΘ. Οι αναπληρωτές/-τριες καλύπτουν πάγιες ανάγκες και βιοπορίζονται σταθερά από αυτή τους την εργασία. Η στέρηση της δυνατότητας διεκδίκησης της θέσης τους, και μάλιστα για παραπάνω από δύο χρόνια – όσο και η ισχύς των πινάκων, διαταράσσει σοβαρά την προσωπική και οικογενειακή τους επιβίωση και ισορροπία. Ως εκ τούτου, ζητάμε να δοθεί μια προτεραιότητα στις προκηρύξεις του ΥΠΑΙΘ (των ΕΕΠ - ΕΒΠ και των εκπαιδευτικών γενικά, έτσι ώστε να εκδοθούν άμεσα και δίκαια οι οριστικοί πίνακες, για να επανενταχθούν και οι απορριφθέντες αναπληρωτές ΕΒΠ, ΠΕ21, καθώς κι όποιο άλλο μέλος ΕΕΠ και εκπαιδευτικός εμπίπτει σε κατηγορίες απορριπτέων προς δικαίωση.

Ως ΣΕΕΠΕΑ Αττικής απαιτούμε:

  • Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των απορριφθέντων για να μπορέσουν να επανενταχθούν στους πίνακες και να συμμετέχουν ισότιμα στις τοποθετήσεις αναπληρωτών με τους υπόλοιπους συναδέλφους,
  • Να ανακοινωθούν το συντομότερο οι οριστικοί πίνακες ώστε να γίνονται από αυτούς οι προσλήψεις αναπληρωτών/-τριων, καθώς διακυβεύονται η πρόσβαση στην εργασία και η επιβίωση εκατοντάδων συναδέλφων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανεργία.

Απαιτούμε την εξεύρεση θετικής λύσης για όσους/-ες από τους συναδέρφους/-ισσες μας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. δεν τους έχουν προσμετρηθεί προσόντα καίριας σημασίας για την κατάταξή τους, όπως επίσης και για όσους έχουν απορριφθεί από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022 λόγω κωδικού τίτλου σπουδών. Το θεωρούμε άδικο να χάσουν την ευκαιρία πρόσβασης στην εργασία και ζητάμε να δοθεί η απαραίτητη μέριμνα.

Ζητάμε τη δέουσα προσοχή στα ζητήματά μας και στα νόμιμα δικαιώματά μας!

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΡΟΣΟΥ             ΑΣΗΜΙΝΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΣΤΡΙΤΗ

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ