ΣΕΕΠΕΑΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ31-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΣΕΕΠΕΑΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ31-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

26 Μάη 2021

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές, που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΣΥ και τις ΕΔΕΑΥ της Περιφέρειας Αττικής, κατέθεσε σήμερα Τετάρτη 26-5-2021, υπόμνημα προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ31 που υποστηρίζουν άτομα με οπτική αναπηρία και τις οργανικές τους θέσεις.  

Σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν να θέσουμε υπόψη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το πολύ σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης και του μαρασμού ενός επιστημονικού κλάδου που είναι απαραίτητος στη συνεκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κοινωνία των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Ακολουθεί το υπόμνημα:

 

Αθήνα, 23-5-2021

Αρ. Πρωτ.: 35

 

Προς:

Προϊστάμενο Διεύθυνσης

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ,

κ. Γ. Ζυμβρακάκη

 

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ31 ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ »

 

Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε,

 

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές, που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΣΥ και τις ΕΔΕΑΥ της Περιφέρειας Αττικής, καταθέτει υπόμνημα προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ31 που υποστηρίζουν άτομα με οπτική αναπηρία και τις οργανικές τους θέσεις.  

Απευθυνόμαστε σε σας προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας το πολύ σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης και του μαρασμού ενός επιστημονικού κλάδου που είναι απαραίτητος στη συνεκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κοινωνία των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ευελπιστούμε δε στη συνεργασία μαζί σας προκειμένου να αποκατασταθούν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου ΠΕ31 προς όφελος των μαθητών με προβλήματα όρασης, που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Το παρακάτω υπόμνημα έχουν συντάξει οι δύο έγκριτες συνάδελφοι ΠΕ31, μέλη του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: η κυρία Αλμπάνη Χριστίνα, ΠΕ31 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και η κυρία Πλαστήρα Μαρία, ΠΕ31 Ειδικός Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών, οι οποίες είναι και οι μοναδικές της ειδικότητάς τους πανελληνίως, μετά την απώλεια της αείμνηστης Μπέτυς Λεωτσάκου.

Σας παραθέτουμε αναλυτικά το υπόμνημα, τις θέσεις του οποίου συμμερίζεται και υιοθετεί ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής:

 

 «ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

 

Αθήνα, 11/05/21

 

Στον κλάδο ΠΕ31  ανήκουν οι ειδικότητες της Κινητικότητας, του Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών, των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και των Ειδικών στην Ελληνική Νοηματική

Η εκπαίδευση στην Κινητικότητα – Προσανατολισμό (Κ/Π) και Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης (Δ.Κ.Δ.) αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της αυτονομίας του ατόμου με οπτική αναπηρία. Για αυτό το λόγο και η εκπαίδευση του ατόμου με οπτική αναπηρία στους τομείς αυτούς ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Οι ειδικοί στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών (ΚΠΔ) εκπαιδεύουν τους/τις μαθητές/τριες με οπτική αναπηρία στους δύο αυτούς τομείς ώστε να κατακτήσουν τον μέγιστο βαθμό αυτονομίας τόσο στις καθημερινές τους μετακινήσεις, όσο και σε ποικίλες σχολικές ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης συνεργάζονται στενά τόσο με το προσωπικό του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, όσο και με την οικογένειά του/της έτσι ώστε η εκπαίδευση που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του/της. Εργάζονται σε θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία και είναι αυτοί οι οποίοι προτείνουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, έτσι ώστε η πρόσβαση του/της μαθητή/τριας με οπτική αναπηρία στον χώρο να είναι ανεμπόδιστη. Ενημερώνουν και προωθούν θέματα που αφορούν την αυτονομία και προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία και συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια ενημερώνοντας ταυτόχρονα για θέματα της ειδικότητας.

Η ειδικότητα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών είναι καίριας σημασίας γιατί διερευνά τις δεξιότητες, ικανότητες και επιθυμίες των ατόμων με οπτική αναπηρία και με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση τους βοηθά στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. Παράλληλα η συμβολή της ειδικότητας είναι σημαντική στην διερεύνηση και άνοιγμα νέων επαγγελματικών κατευθύνσεων  διαφορετικών από αυτές που συνήθως ακολουθούν τα άτομα με οπτική αναπηρία.

 

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στον νόμο 2817/2000 άρθρο 2, παράγραφος 4, για πρώτη φορά αναφέρονται οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ31 δηλαδή των Ειδικών στην Κινητικότητα, Προσανατολισμό και Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών (ΚΠΔ), των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών (ΣΕΠΤ) και των Ειδικών στην Ελληνική Νοηματική (ΝΟ).

 

Στον ίδιο νόμο άρθρο, 2, παράγραφ. 4, αναφέρεται ότι το ΚΔΑΥ Αθήνας θα στελεχωθεί από δύο (2) ΣΕΠΤ, δύο (2) Ειδικούς ΚΠΔ  δύο (2) ειδικούς ΝΟ και στο ΚΔΑΥ Θεσσαλονίκης ένα (1) ΣΕΠΤ, έναν (1) Ειδικό  ΚΠΔ και έναν (1) ειδικό στην ΝΟ. Επίσης προβλεπόταν η κάλυψη των θέσεων δύο (2) συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού τυφλών και δύο (2) ειδικών κινητικότητας για τα ειδικά δημοτικά σχολεία τυφλών.

 

«Οι οργανικές θέσεις του ν. 2817/2000 άρθρο 2 παράγραφος 4, όπως ισχύει, μεταφέρονται στα ΚΕΔΔΥ του παρόντος άρθρου και το ΕΠ, το ΕΕΠ και το ΔΠ τοποθετείται στα αντίστοιχα ΚΕΔΔΥ». Στον νόμο 3699/2008 αναφέρεται μεταφορά των οργανικών θέσεων του νομου 2817/2000 αρθρου 2, παραγραφ. 4, στα ΚΕΔΔΥ του παρόντος άρθρου (και οι θέσεις του κλάδου ΠΕ31 στα ΚΕΔΔΥ που θα υποστηρίζουν μαθητές με οπτική αναπηρία  θα καλύπτονται είτε από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού τυφλών είτε από εκπαιδευτές κινητικότητας είτε από ειδικό στην γραφή Braille).

 

Στον νόμο 4547/2019, άρθρο 9, παράγραφ. Στ, «στ) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις» προβλέπεται η κατανομή των θέσεων του κλάδου ΠΕ31 στα ΚΕΣΥ σε έξι (6) θέσεις, σαφώς λιγότερες από αυτές που προβλεπόταν με τους προηγούμενους νόμους (οι οποίες ήταν 3 για ΣΕΠΤ, 3 για ειδικούς στην ΚΠΔ και 3 για ειδικούς ΝΟ, σύνολο 9). Ταυτόχρονα εντάσσεται  μία νέα ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ31 «ειδικοί στη γραφή Braille” (αυτή ήδη είχε μπει από τον Ν 3699/2008) όπου θα ήταν αναμενόμενο να υπήρχε και αντίστοιχη αύξηση των θέσεων, αντίθετα όμως πραγματοποιείται μείωση των θέσεων των ειδικών για τους μαθητές με οπτική αναπηρία. Από αυτές τις έξι θέσεις υπάρχουν:

α) τρεις (3) είτε για ειδικό κινητικότητας και προσανατολισμού είτε για ειδικό στον επαγγελματικό προσανατολισμό τυφλών. Παρουσιάζεται εδώ μία «σύμπτυξη» των δύο κλάδων (ΠΕ31ΚΠΔ και ΠΕ31ΣΕΠΤ) . Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι οι δύο αυτοί κλάδοι αποτελούν διαφορετικά  επιστημονικά αντικείμενα μεταξύ τους με κοινό σημείο σημείο αναφοράς το ότι εξειδικεύονται στα άτομα με οπτική αναπηρία. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό τόσο ότι οι μαθητές με οπτική αναπηρία δεν υποστηρίζονται επαρκώς και ουσιωδώς από τις απαραίτητες ειδικότητες, αλλά και ότι οι θέσεις για τους ειδικούς σε μαθητές με οπτική αναπηρία μειώθηκαν κατά το ήμισυ, αφήνοντας να διαφανεί η έλλειψη ολιστικής, συμπεριληπτικής και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών με οπτική αναπηρία.  Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δύσκολη η υποστήριξη των μαθητών με οπτική αναπηρία ειδικά από την ειδικότητα της κινητικότητας και του προσανατολισμού που διασφαλίζει την ασφαλή και ανεξάρτητη μετακίνηση των μαθητών στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερα κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και τις κατάλληλες παρεμβάσεις προσβασιμότητας στο περιβάλλον αφού είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με οπτική αναπηρία.

β) και τρεις (3) για ειδικό στην ελληνική νοηματική.

Σε αντίθεση λοιπόν με τις ειδικότητες ΠΕ31 ΚΠΔ και ΠΕ31 ΣΕΠΤ που μειώνονται, οι θέσεις των ειδικών ΠΕ31 για τα κωφά ή βαρήκοα άτομα, πολύ σωστά, αυξάνονται.

 

Στην τελευταία εγκύκλιο για τις μεταθέσεις/αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ που βγήκε στις 18/3/2021 με ΑΠ 31271/Ε4 παρουσιάζονται οι οργανικές θέσεις που αφορούν τον κλάδο ΠΕ31 ως εξής:

1ο ΚΕΣΥ Α’ Αθήνας:                                                                       ΠΕ31 ΝΟ  1 θέση

1Ο ΚΕΣΥ Αχαΐας:                                                                              ΠΕ31 ΝΟ  1 θέση

ΠΕ31 ΚΠΔ ή ΠΕ31ΣΕΠΤ  1 θέση

1ο ΚΕΣΥ Θεσσαλονίκης:                                                                 ΠΕ31 ΝΟ  1 θέση

ΠΕ31 ΚΠΔ  ή ΠΕ31 ΣΕΠΤ  1 θέση

ΕΔΣ Τυφλών Καλλιθέας:                                                                  ΠΕ31ΣΕΠΤ  1 θέση

 

Στα οργανικά κενά πανελλαδικά  παρουσιάζονται:

Μία (1) θέση κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης τυφλών

Δύο (2) θέσεις συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού τυφλών και

Τέσσερις (4) θέσεις ειδικών στην ελληνική νοηματική.

 

Στα οργανικά κενά ανά ΣΜΕΑΕ παρουσιάζονται:

Μία (1) θέση ΠΕ31ΚΠΔ στο ΕΔΣ Τυφλών Θεσσαλονίκης

Μία θέση (1) ΣΕΠΤ στο ΕΔΣ Τυφλών Θεσσαλονίκης,

Μία θέση (1) ΣΕΠΤ στο ΕΔΣ Τυφλών Καλλιθέας,

Μία θέση (1) ΠΕ31ΝΟ  στο ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων Αθήνας,

Μία θέση (1) ΠΕ31 ΝΟ στο Ειδικό Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης,

Μία θέση (1) ΠΕ31 ΝΟ στο Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών και Βαρηκόων – Λύκειο ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης,

Μία θέση (1) ΠΕ31 ΝΟ στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και

Μία θέση (1) ΠΕ31ΝΟ στο ΕΔΣ κωφών Βαρηκόων Πανοράματος Θεσσαλονίκης

 

Είναι εμφανές ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις ΣΕΠΤ και ειδικών ΚΠΔ σε όλα τα ειδικά σχολεία τυφλών, καθώς και σε ένα ΚΕΣΥ ανά νομό δεδομένου ότι ο αριθμός των εξυπηρετούμενων παιδιών στα σχολεία (γενικά ή ειδικά) αυξάνεται.

 

2. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ31 ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Α. Για την ειδικότητα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών είναι σημαντικό οι υποψήφιοι

 

1.  Να είναι πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

 

2.  Η εξειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό θα αποδεικνύεται από μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι μεταπτυχιακές σπουδές  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών δεν υφίστανται σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα  για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι κάποιου εκπαιδευτικού  ιδρύματος του εξωτερικού με την αντίστοιχη ειδικότητα ή να έχουν έστω εξειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ατόμων με Αναπηρία ή σε δεύτερο επίπεδο μόνο στην Συμβουλευτική ατόμων με Αναπηρία.

 

3.  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εργασιακή εμπειρία θα μπορούσε να θεωρηθεί

1.  Η συμμετοχή σε συνεδρίες συμβουλευτικής σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου ( σε σχολεία που φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης. Στο επίπεδο του δημοτικού είναι δυνατόν να υποστηριχθεί  η καλλιέργεια προεπαγγελματικών  δεξιοτήτων ενώ στις περιπτώσεις των μαθητών γυμνασίου και λυκείου συνεδρίες  συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού).

2.  Εργονομικές διευθετήσεις που μπορούν να προταθούν τόσο για τον χώρο του σχολείου όσο και για τον χώρο του σπιτιού και έχουν ως στόχο την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή στο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον (η πραγματοποίηση αυτών των διευθετήσεων μπορεί να επιβεβαιωθεί είτε από τα σχολεία των ωφελουμένων είτε από τους αντίστοιχους φορείς τυφλών στους οποίους πιθανόν να έχουν απευθυνθεί).

 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (η συμμετοχή σε αυτά είναι δυνατόν να αποδειχθεί μέσω συστατικών επιστολών, συμβάσεων συμμετοχής, συμμετοχών  σε ερευνητικές εργασίες κ.α.).

 

Τόσο η εργασιακή όσο και η ερευνητική εμπειρία μπορούν να αποδειχθούν με επίσημα έγγραφα και βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα σχολεία που φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης, φορείς ή  οργανώσεις τυφλών (όπως το ΚΕΑΤ, ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών κ.ά) στους οποίους θα έχουν εργαστεί ή δραστηριοποιηθεί οι υποψήφιοι.

 

Β. Για την ειδικότητα της Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:

 

1.    Σύμφωνα με τον νόμο 2817/2000 άρθρο 2 παρ. 4ε και άρθρο 3 παρ. 4β: «Πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευση ή Νηπιαγωγών ή τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των τμημάτων  Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής και εξειδίκευση στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωση των τυφλών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στην ειδικότητα αυτή και επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών».

 

2.    Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1369-Β-2017 [Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας] για το σχολικό έτος

2017-2018), αλλά και στο  ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019 η εξειδίκευση στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών (καθώς και των υπολοίπων ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ31) προκύπτει από:

«α) Οι ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή μεταπτυχιακός τίτλος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

β) Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα από το Κράτος, είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και αφορά μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή επιμόρφωση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.»

Μεταπτυχιακές σπουδές στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης τυφλών καθώς και επιμόρφωση στους τομείς αυτούς δεν υφίστανται σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι υπάρχοντες ειδικοί Κ/Π και Δ.Κ.Δ. όταν καταθέτουν αίτηση για την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι  να απορρίπτεται η αίτησή τους. Έτσι δεν εμφανίζονται στους καταλόγους των αναπληρωτών και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος στην ειδικότητα αυτή.

Θα πρέπει, λοιπόν, το Κράτος είτε να δημιουργήσει έναν φορέα ώστε να μπορέσει να πιστοποιήσει τους υπάρχοντες ειδικούς Κ/Π και Δ.Κ.Δ., είτε ελλείψει πιστοποιημένων ειδικών από το Κράτος να μπορούν να καταθέτουν αίτηση όσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον νόμο 2817/2000.

 

3.  Ως εργασιακή εμπειρία μπορεί να πιστοποιηθεί αυτή που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισμένους φορείς για άτομα με οπτική αναπηρία. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών), ΠΣΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών), ΑΜΚΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ΦΑΡΟΣ Τυφλών, ΑΜΥΜΩΝΗ.

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στην αδυναμία πραγματοποίησης μετάθεσης ή απόσπασης κυρίως για την ειδικότητα ΠΕ31 ΚΠΔ, καθώς π.χ. εντός του νομού Αττικής δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη θέση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δέσμευση των συναδέλφων σε έναν φορέα/πλαίσιο, που σημαίνει περιορισμένη και όχι ολόπλευρη κάλυψη των μαθητών που φοιτούν στα γενικά σχολεία και υποστηρίζονται από τα ΚΕΣΥ, τον περιορισμό της διάχυσης/μεταφοράς των γνώσεων σε αντίστοιχους φορείς και τη δυσκολία στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού. Όλα τα παραπάνω οδηγούν κατά συνέπεια στην άνιση μεταχείριση εργαζομένων.

                                                                                                           

Με εκτίμηση,

Αλμπάνη Χριστίνα, ΠΕ31 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών, 1ο ΚΕΣΥ Α’ Αθήνας

 

Πλαστήρα Μαρία, ΠΕ31 Ειδικός Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών, ΕΔΣ Τυφλών Καλλιθέας»

Αξιότιμε κύριε Προιστάμενε,

 

Δεσμευόμαστε ότι ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής προτίθεται να συνεργαστεί μαζί σας στην κατεύθυνση της επίλυσης των συγκεκριμένων θεμάτων.

 

Αναμένουμε την άμεση αναταπόκρισή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ