ΠΟΣΕΕΠΕΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

17 Φλεβάρη 2021

Αθήνα, 17/02/2021

Αρ. πρωτ. 11

 

Προς:

- Τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ -ΕΒΠ

 

Θέμα: Ενέργειες - βήματα για την υλοποίηση της απόφασης του  Δ. Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός  προγραμματισμός,  εσωτερική  και  εξωτερική  αξιολόγηση  των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ συντασσόμενο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ ΟΛΜΕ επιδίδει στις έγγραφο στις 12/2/2021 προς την πολιτική ηγεσία, μέσω δικαστικού επιμελητή δηλώνοντας την επίσημη κήρυξη   της  απεργίας- αποχής από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην  απεργία-αποχή των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  αποτρέποντας την υλοποίηση της αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

1.Τους συναδέλφους  ΕΕΠ- ΕΒΠ -μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι  συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.  Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία  πραγματοποίησης  της  Ειδικής  Συνεδρίασης  ελλείψει  απαρτίας,  λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών στην νομίμως  κηρυγμένη από την  ΠΟΣΕΕΠΕΑ απεργία  αποχή    από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021  (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).

2. Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα   καταθέτουν   συλλογικά   οι   συνάδελφοι, για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία- αποχή. Η  παραπάνω  δήλωση  θωρακίζει  τους  συναδέλφους με  την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να  καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

3. Με   βάση   το   θεσμικό   πλαίσιο   για   τη   λειτουργία   του   Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες  να   είναι   περισσότεροι   από   τους   απόντες.   Οι   συνάδελφοι   που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων.  Εάν  δεν  υπάρχει  απαρτία (συμμετέχουν,  δηλαδή,  οι περισσότεροι συνάδελφοι  στην  απεργία-αποχή),  η  συνεδρίαση  δεν  πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην καταγραφή  πρακτικού  στο  βιβλίο  πρακτικών,  παρά  την  έλλειψη απαρτίας,  τότε  οι  συνάδελφοι  υποβάλλουν  εκ  νέου  τη  δήλωση  συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και αποχωρούν από την διαδικασία. Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή  τους  στην  αξιολογική  διαδικασία (συγκρότηση  ομάδων εργασίας,   συνεδρίαση   για   τη   σύνταξη   έκθεσης «Εσωτερικής   και Εξωτερικής  Αξιολόγησης», κλπ).

 

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε., η ΟΛΜΕ και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Φ.Ε.Κ. Β 140/20-1-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ ΕΕΠ ΕΒΠ

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ